A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

irus

gramatinės formos
irus → irus – padalyvis, būt. k. l. irus → irus – būdvardis, vyr. g.,V.,vns.,nelyg. l.,neįv. f.
└irus – būdvardis, vyr. g.,š.,vns.,nelyg. l.,neįv. f.
iręs → irus – dalyvis, mot. g.,V.,vns.,būt. k. l. veik. dlv.,neįv. f.,trump.
Kalbos dalis: padalyvis - irus
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. irus (vyr. g.) irūs (vyr. g.) iri irios
K. iraus (vyr. g.) irių (vyr. g.) irios irių
N. iriam (vyr. g.) iriems (vyr. g.), iriem (vyr. g.) iriai irioms, iriom
G. irų (vyr. g.) irius (vyr. g.) irią irias
Įn. iriu (vyr. g.) iriais (vyr. g.) iria iriomis, iriom
Vt. iriam (vyr. g.), iriame (vyr. g.) iriuose (vyr. g.), iriuos (vyr. g.) irioje, irioj iriose
Š. irus (vyr. g.) irūs (vyr. g.) iri irios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. irusis (vyr. g.) irieji (vyr. g.) irioji iriosios
K. iriojo (vyr. g.) iriųjų (vyr. g.) iriosios iriųjų
N. iriajam (vyr. g.) iriesiem (vyr. g.), iriesiems (vyr. g.) iriajai iriosioms, iriosiom
G. irųjį (vyr. g.) iriuosius (vyr. g.) iriąją iriąsias
Įn. iriuoju (vyr. g.) iriaisiais (vyr. g.) iriąja iriosiom, iriosiomis
Vt. iriajame (vyr. g.), iriajam (vyr. g.) iriuosiuos (vyr. g.), iriuosiuose (vyr. g.) iriojoj, iriojoje iriosiose
Š. irusis (vyr. g.) irieji (vyr. g.) irioji iriosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. iresnis (vyr. g.) iresni (vyr. g.) iresnė iresnės
K. iresnio (vyr. g.) iresnių (vyr. g.) iresnės iresnių
N. iresniam (vyr. g.) iresniems (vyr. g.) iresnei iresnėms
G. iresnį (vyr. g.) iresnius (vyr. g.) iresnę iresnes
Įn. iresniu (vyr. g.) iresniais (vyr. g.) iresne iresnėmis
Vt. iresniame (vyr. g.) iresniuose (vyr. g.) iresnėje iresnėse
Š. irus (vyr. g.) irūs (vyr. g.) iri irios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. iresnysis (vyr. g.) iresnieji (vyr. g.) iresnioji iresniosios
K. iresniojo (vyr. g.) iresniųjų (vyr. g.) iresniosios iresniųjų
N. iresniajam (vyr. g.) iresniesiems (vyr. g.) iresniajai iresniosioms
G. iresnįjį (vyr. g.) iresniuosius (vyr. g.) iresniąją iresniąsias
Įn. iresniuoju (vyr. g.) iresniaisiais (vyr. g.) iresniąja iresniosiomis
Vt. iresniajame (vyr. g.) iresniuosiuose (vyr. g.) iresniojoje iresniosiose
Š. irus (vyr. g.) irūs (vyr. g.) iri irios
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. iriausias (vyr. g.) iriausi (vyr. g.) iriausia iriausios
K. iriausio (vyr. g.) iriausių (vyr. g.) iriausios iriausių
N. iriausiam (vyr. g.) iriausiems (vyr. g.) iriausiai iriausioms
G. iriausią (vyr. g.) iriausius (vyr. g.) iriausią iriausias
Įn. iriausiu (vyr. g.) iriausiais (vyr. g.) iriausia iriausiomis
Vt. iriausiame (vyr. g.) iriausiuose (vyr. g.) iriausioje iriausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. iriausiasis (vyr. g.) iriausieji (vyr. g.) iriausioji iriausiosios
K. iriausiojo (vyr. g.) iriausiųjų (vyr. g.) iriausiosios iriausiųjų
N. iriausiajam (vyr. g.) iriausiesiems (vyr. g.) iriausiajai iriausiosioms
G. iriausiąjį (vyr. g.) iriausiuosius (vyr. g.) iriausiąją iriausiąsias
Įn. iriausiuoju (vyr. g.) iriausiaisiais (vyr. g.) iriausiąja iriausiosiomis
Vt. iriausiajame (vyr. g.) iriausiuosiuose (vyr. g.) iriausiojoje iriausiosiose
Š. - - - -
Kalbos dalis: dalyvis
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. - - - -
K. - - - -
N. - - - -
G. - - - -
Įn. - - - -
Vt. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. - - - -
K. - - - -
N. - - - -
G. - - - -
Įn. - - - -
Vt. - - - -