A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

iraus

gramatinės formos
irtis → iraus – veiksmažodis, aš,būt. k. l.,ties. nuos.,trump.,sangr. f. irus → iraus – būdvardis, vyr. g.,K.,vns.,nelyg. l.,neįv. f.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
yruosi, yruos, irstuosi, iriuosi, iriuos, irstuos yriaus, iraus, irausi, yriausi irdavaus, irdavausi irsiuosi, irsiuos
Tu yries, irstiesi, iriesi, iries, irsties, yriesi iraisi, irais, yreisi, yreis irdavaisi, irdavais irsies, irsiesi
Jis/ji yras, irias, iriasi, irstasi, irstas, yrasi yrėsi, yrės, iros, irosi irdavosi, irdavos irsis
Mes yramės, irstamės, iriamės iromės, yrėmės irdavomės irsimės
Jūs yratės, irstatės, iriatės irotės, yrėtės irdavotės irsitės
Jie/jos yrasi, yras, irias, iriasi, irstasi, irstas iros, irosi, yrėsi, yrės irdavos, irdavosi irsis
Tariamoji nuosaka
irčiaus, irčiausi
Tu irtumeisi, irtumeis
Jis/ji irtųs, irtųsi
Mes irtumės, irtumėmės
Jūs irtumėtės
Jie/jos irtųs, irtųsi
Liepiamoji nuosaka
-
Tu irkis
Jis/ji tesiirsta, tesiiria, tesiirie, tesiirstie, tesiyrie, tesiyra
Mes irkimės
Jūs irkitės
Jie/jos tesiirsta, tesiiria, tesiirie, tesiirstie, tesiyrie, tesiyra
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. irus (vyr. g.) irūs (vyr. g.) iri irios
K. iraus (vyr. g.) irių (vyr. g.) irios irių
N. iriam (vyr. g.) iriems (vyr. g.), iriem (vyr. g.) iriai irioms, iriom
G. irų (vyr. g.) irius (vyr. g.) irią irias
Įn. iriu (vyr. g.) iriais (vyr. g.) iria iriomis, iriom
Vt. iriam (vyr. g.), iriame (vyr. g.) iriuose (vyr. g.), iriuos (vyr. g.) irioje, irioj iriose
Š. irus (vyr. g.) irūs (vyr. g.) iri irios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. irusis (vyr. g.) irieji (vyr. g.) irioji iriosios
K. iriojo (vyr. g.) iriųjų (vyr. g.) iriosios iriųjų
N. iriajam (vyr. g.) iriesiem (vyr. g.), iriesiems (vyr. g.) iriajai iriosioms, iriosiom
G. irųjį (vyr. g.) iriuosius (vyr. g.) iriąją iriąsias
Įn. iriuoju (vyr. g.) iriaisiais (vyr. g.) iriąja iriosiom, iriosiomis
Vt. iriajame (vyr. g.), iriajam (vyr. g.) iriuosiuos (vyr. g.), iriuosiuose (vyr. g.) iriojoj, iriojoje iriosiose
Š. irusis (vyr. g.) irieji (vyr. g.) irioji iriosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. iresnis (vyr. g.) iresni (vyr. g.) iresnė iresnės
K. iresnio (vyr. g.) iresnių (vyr. g.) iresnės iresnių
N. iresniam (vyr. g.) iresniems (vyr. g.) iresnei iresnėms
G. iresnį (vyr. g.) iresnius (vyr. g.) iresnę iresnes
Įn. iresniu (vyr. g.) iresniais (vyr. g.) iresne iresnėmis
Vt. iresniame (vyr. g.) iresniuose (vyr. g.) iresnėje iresnėse
Š. irus (vyr. g.) irūs (vyr. g.) iri irios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. iresnysis (vyr. g.) iresnieji (vyr. g.) iresnioji iresniosios
K. iresniojo (vyr. g.) iresniųjų (vyr. g.) iresniosios iresniųjų
N. iresniajam (vyr. g.) iresniesiems (vyr. g.) iresniajai iresniosioms
G. iresnįjį (vyr. g.) iresniuosius (vyr. g.) iresniąją iresniąsias
Įn. iresniuoju (vyr. g.) iresniaisiais (vyr. g.) iresniąja iresniosiomis
Vt. iresniajame (vyr. g.) iresniuosiuose (vyr. g.) iresniojoje iresniosiose
Š. irus (vyr. g.) irūs (vyr. g.) iri irios
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. iriausias (vyr. g.) iriausi (vyr. g.) iriausia iriausios
K. iriausio (vyr. g.) iriausių (vyr. g.) iriausios iriausių
N. iriausiam (vyr. g.) iriausiems (vyr. g.) iriausiai iriausioms
G. iriausią (vyr. g.) iriausius (vyr. g.) iriausią iriausias
Įn. iriausiu (vyr. g.) iriausiais (vyr. g.) iriausia iriausiomis
Vt. iriausiame (vyr. g.) iriausiuose (vyr. g.) iriausioje iriausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. iriausiasis (vyr. g.) iriausieji (vyr. g.) iriausioji iriausiosios
K. iriausiojo (vyr. g.) iriausiųjų (vyr. g.) iriausiosios iriausiųjų
N. iriausiajam (vyr. g.) iriausiesiems (vyr. g.) iriausiajai iriausiosioms
G. iriausiąjį (vyr. g.) iriausiuosius (vyr. g.) iriausiąją iriausiąsias
Įn. iriausiuoju (vyr. g.) iriausiaisiais (vyr. g.) iriausiąja iriausiosiomis
Vt. iriausiajame (vyr. g.) iriausiuosiuose (vyr. g.) iriausiojoje iriausiosiose
Š. - - - -