A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

irztu

gramatinės formos
irzti → irztu – veiksmažodis, aš,es. l.,ties. nuos. irztas → irztu – dalyvis, vyr. g.,Įn.,vns.,būt. k. l. neveik. dlv.,neįv. f.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
irztu irzau irzdavau irsiu
Tu irzti irzai irzdavai irsi
Jis/ji irzta irzo irzdavo irs
Mes irztam, irztame irzome, irzom irzdavom, irzdavome irsime, irsim
Jūs irztate, irztat irzot, irzote irzdavote, irzdavot irsit, irsite
Jie/jos irzta irzo irzdavo irs
Tariamoji nuosaka
irzčiau
Tu irztumei, irztum
Jis/ji irztų
Mes irztumėm, irztume, irztumėme
Jūs irztumėt, irztumėte
Jie/jos irztų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu irzki, irzk
Jis/ji teirztie, teirzta
Mes irzkim, irzkime
Jūs irzkite, irzkit
Jie/jos teirzta, teirztie
Kalbos dalis: dalyvis
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. irztas (vyr. g.) irzti (vyr. g.) irzta irztos
K. irzto (vyr. g.) irztų (vyr. g.) irztos irztų
N. irztam (vyr. g.) irztiems (vyr. g.) irztai irztoms
G. irztą (vyr. g.) irztus (vyr. g.) irztą irztas
Įn. irztu (vyr. g.) irztais (vyr. g.) irzta irztomis
Vt. irztame (vyr. g.) irztuose (vyr. g.) irztoje irztose
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. irztasis (vyr. g.) irztieji (vyr. g.) irztoji irztosios
K. irztojo (vyr. g.) irztųjų (vyr. g.) irztosios irztųjų
N. irztajam (vyr. g.) irztiesiems (vyr. g.) irztajai irztosioms
G. irztąjį (vyr. g.) irztuosius (vyr. g.) irztąją irztąsias
Įn. irztuoju (vyr. g.) irztaisiais (vyr. g.) irztąja irztosiomis
Vt. irztajame (vyr. g.) irztuosiuose (vyr. g.) irztojoje irztosiose