A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

irsiu

gramatinės formos
irti → irsiu – veiksmažodis, aš,bus. l.,ties. nuos. irzti → irsiu – veiksmažodis, aš,bus. l.,ties. nuos.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
irstu, yru, iriu, irztu yriau, irau, irzau irdavau, irzdavau irsiu, irsiu
Tu yri, irsti, iri, irzti yrei, irai, irzai irdavai, irzdavai irsi, irsi
Jis/ji irsta, yra, iria, irzta yrė, iro, irzo irdavo, irzdavo irs, irs
Mes irstame, yrame, irstam, iriame, iriam, yram, irztam, irztame yrėm, irome, irom, yrėme, irzome, irzom irdavom, irdavome, irzdavom, irzdavome irsime, irsim, irsime, irsim
Jūs iriat, irstate, yrat, yrate, iriate, irstat, irztate, irztat irot, yrėt, irote, yrėte, irzot, irzote irdavot, irdavote, irzdavote, irzdavot irsite, irsit, irsit, irsite
Jie/jos yra, irsta, iria, irzta yrė, iro, irzo irdavo, irzdavo irs, irs
Tariamoji nuosaka
irčiau, irzčiau
Tu irtum, irtumei, irztumei, irztum
Jis/ji irtų, irztų
Mes irtumėm, irtumėme, irtume, irztumėm, irztume, irztumėme
Jūs irtumėt, irtumėte, irztumėt, irztumėte
Jie/jos irtų, irztų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu irki, irk, irzki, irzk
Jis/ji teiria, teirie, teirstie, teirsta, teyra, teyrie, teirztie, teirzta
Mes irkime, irkim, irzkim, irzkime
Jūs irkit, irkite, irzkite, irzkit
Jie/jos teiria, teirie, teirstie, teirsta, teyra, teyrie, teirzta, teirztie
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
irstu, yru, iriu, irztu yriau, irau, irzau irdavau, irzdavau irsiu, irsiu
Tu yri, irsti, iri, irzti yrei, irai, irzai irdavai, irzdavai irsi, irsi
Jis/ji irsta, yra, iria, irzta yrė, iro, irzo irdavo, irzdavo irs, irs
Mes irstame, yrame, irstam, iriame, iriam, yram, irztam, irztame yrėm, irome, irom, yrėme, irzome, irzom irdavom, irdavome, irzdavom, irzdavome irsime, irsim, irsime, irsim
Jūs iriat, irstate, yrat, yrate, iriate, irstat, irztate, irztat irot, yrėt, irote, yrėte, irzot, irzote irdavot, irdavote, irzdavote, irzdavot irsite, irsit, irsit, irsite
Jie/jos yra, irsta, iria, irzta yrė, iro, irzo irdavo, irzdavo irs, irs
Tariamoji nuosaka
irčiau, irzčiau
Tu irtum, irtumei, irztumei, irztum
Jis/ji irtų, irztų
Mes irtumėm, irtumėme, irtume, irztumėm, irztume, irztumėme
Jūs irtumėt, irtumėte, irztumėt, irztumėte
Jie/jos irtų, irztų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu irki, irk, irzki, irzk
Jis/ji teiria, teirie, teirstie, teirsta, teyra, teyrie, teirztie, teirzta
Mes irkime, irkim, irzkim, irzkime
Jūs irkit, irkite, irzkite, irzkit
Jie/jos teiria, teirie, teirstie, teirsta, teyra, teyrie, teirzta, teirztie