A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

kabu

gramatinės formos
kabėti → kabu – veiksmažodis, aš,es. l.,ties. nuos. kabus → kabu – būdvardis, bev. g.,V.,vns.,nelyg. l.,neįv. f.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
kabu kabėjau kabėdavau kabėsiu
Tu kabi kabėjai kabėdavai kabėsi
Jis/ji kaba kabėjo kabėdavo kabės
Mes kabam, kabame kabėjome, kabėjom kabėdavom, kabėdavome kabėsim, kabėsime
Jūs kabate, kabat kabėjot, kabėjote kabėdavot, kabėdavote kabėsite, kabėsit
Jie/jos kaba kabėjo kabėdavo kabės
Tariamoji nuosaka
kabėčiau
Tu kabėtumei, kabėtum
Jis/ji kabėtų
Mes kabėtume, kabėtumėme, kabėtumėm
Jūs kabėtumėte, kabėtumėt
Jie/jos kabėtų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu kabėk, kabėki
Jis/ji tekaba, tekabie
Mes kabėkime, kabėkim
Jūs kabėkit, kabėkite
Jie/jos tekaba, tekabie
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabus (vyr. g.) kabūs (vyr. g.) kabi kabios
K. kabaus (vyr. g.) kabių (vyr. g.) kabios kabių
N. kabiam (vyr. g.) kabiems (vyr. g.), kabiem (vyr. g.) kabiai kabiom, kabioms
G. kabų (vyr. g.) kabius (vyr. g.) kabią kabias
Įn. kabiu (vyr. g.) kabiais (vyr. g.) kabia kabiomis, kabiom
Vt. kabiam (vyr. g.), kabiame (vyr. g.) kabiuos (vyr. g.), kabiuose (vyr. g.) kabioje, kabioj kabiose
Š. kabus (vyr. g.) kabūs (vyr. g.) kabi kabios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabusis (vyr. g.) kabieji (vyr. g.) kabioji kabiosios
K. kabiojo (vyr. g.) kabiųjų (vyr. g.) kabiosios kabiųjų
N. kabiajam (vyr. g.) kabiesiem (vyr. g.), kabiesiems (vyr. g.) kabiajai kabiosioms, kabiosiom
G. kabųjį (vyr. g.) kabiuosius (vyr. g.) kabiąją kabiąsias
Įn. kabiuoju (vyr. g.) kabiaisiais (vyr. g.) kabiąja kabiosiom, kabiosiomis
Vt. kabiajame (vyr. g.), kabiajam (vyr. g.) kabiuosiuos (vyr. g.), kabiuosiuose (vyr. g.) kabiojoj, kabiojoje kabiosiose
Š. kabusis (vyr. g.) kabieji (vyr. g.) kabioji kabiosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabesnis (vyr. g.) kabesni (vyr. g.) kabesnė kabesnės
K. kabesnio (vyr. g.) kabesnių (vyr. g.) kabesnės kabesnių
N. kabesniam (vyr. g.) kabesniems (vyr. g.) kabesnei kabesnėms
G. kabesnį (vyr. g.) kabesnius (vyr. g.) kabesnę kabesnes
Įn. kabesniu (vyr. g.) kabesniais (vyr. g.) kabesne kabesnėmis
Vt. kabesniame (vyr. g.) kabesniuose (vyr. g.) kabesnėje kabesnėse
Š. kabus (vyr. g.) kabūs (vyr. g.) kabi kabios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabesnysis (vyr. g.) kabesnieji (vyr. g.) kabesnioji kabesniosios
K. kabesniojo (vyr. g.) kabesniųjų (vyr. g.) kabesniosios kabesniųjų
N. kabesniajam (vyr. g.) kabesniesiems (vyr. g.) kabesniajai kabesniosioms
G. kabesnįjį (vyr. g.) kabesniuosius (vyr. g.) kabesniąją kabesniąsias
Įn. kabesniuoju (vyr. g.) kabesniaisiais (vyr. g.) kabesniąja kabesniosiomis
Vt. kabesniajame (vyr. g.) kabesniuosiuose (vyr. g.) kabesniojoje kabesniosiose
Š. kabus (vyr. g.) kabūs (vyr. g.) kabi kabios
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabiausias (vyr. g.) kabiausi (vyr. g.) kabiausia kabiausios
K. kabiausio (vyr. g.) kabiausių (vyr. g.) kabiausios kabiausių
N. kabiausiam (vyr. g.) kabiausiems (vyr. g.) kabiausiai kabiausioms
G. kabiausią (vyr. g.) kabiausius (vyr. g.) kabiausią kabiausias
Įn. kabiausiu (vyr. g.) kabiausiais (vyr. g.) kabiausia kabiausiomis
Vt. kabiausiame (vyr. g.) kabiausiuose (vyr. g.) kabiausioje kabiausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabiausiasis (vyr. g.) kabiausieji (vyr. g.) kabiausioji kabiausiosios
K. kabiausiojo (vyr. g.) kabiausiųjų (vyr. g.) kabiausiosios kabiausiųjų
N. kabiausiajam (vyr. g.) kabiausiesiems (vyr. g.) kabiausiajai kabiausiosioms
G. kabiausiąjį (vyr. g.) kabiausiuosius (vyr. g.) kabiausiąją kabiausiąsias
Įn. kabiausiuoju (vyr. g.) kabiausiaisiais (vyr. g.) kabiausiąja kabiausiosiomis
Vt. kabiausiajame (vyr. g.) kabiausiuosiuose (vyr. g.) kabiausiojoje kabiausiosiose
Š. - - - -