A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

kabu

gramatinės formos
kabėti → kabu – veiksmažodis, aš,es. l.,ties. nuos. kabus → kabu – būdvardis, bev. g.,V.,vns.,nelyg. l.,neįv. f.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
kabu kabėjau kabėdavau kabėsiu
Tu kabi kabėjai kabėdavai kabėsi
Jis/ji kaba kabėjo kabėdavo kabės
Mes kabam, kabame kabėjome, kabėjom kabėdavom, kabėdavome kabėsim, kabėsime
Jūs kabate, kabat kabėjot, kabėjote kabėdavot, kabėdavote kabėsite, kabėsit
Jie/jos kaba kabėjo kabėdavo kabės
Tariamoji nuosaka
kabėčiau
Tu kabėtumei, kabėtum
Jis/ji kabėtų
Mes kabėtume, kabėtumėme, kabėtumėm
Jūs kabėtumėte, kabėtumėt
Jie/jos kabėtų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu kabėk, kabėki
Jis/ji tekaba, tekabie
Mes kabėkime, kabėkim
Jūs kabėkit, kabėkite
Jie/jos tekaba, tekabie
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabus (vyr. g.) kabūs (vyr. g.) kabi (mot. g.) kabios (mot. g.)
K. kabaus (vyr. g.) kabių (vyr. g.) kabios (mot. g.) kabių (mot. g.)
N. kabiam (vyr. g.) kabiems (vyr. g.), kabiem (vyr. g.) kabiai (mot. g.) kabiom (mot. g.), kabioms (mot. g.)
G. kabų (vyr. g.) kabius (vyr. g.) kabią (mot. g.) kabias (mot. g.)
Įn. kabiu (vyr. g.) kabiais (vyr. g.) kabia (mot. g.) kabiomis (mot. g.), kabiom (mot. g.)
Vt. kabiam (vyr. g.), kabiame (vyr. g.) kabiuos (vyr. g.), kabiuose (vyr. g.) kabioje (mot. g.), kabioj (mot. g.) kabiose (mot. g.)
Š. kabus (vyr. g.) kabūs (vyr. g.) kabi (mot. g.) kabios (mot. g.)
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabusis (vyr. g.) kabieji (vyr. g.) kabioji (mot. g.) kabiosios (mot. g.)
K. kabiojo (vyr. g.) kabiųjų (vyr. g.) kabiosios (mot. g.) kabiųjų (mot. g.)
N. kabiajam (vyr. g.) kabiesiem (vyr. g.), kabiesiems (vyr. g.) kabiajai (mot. g.) kabiosioms (mot. g.), kabiosiom (mot. g.)
G. kabųjį (vyr. g.) kabiuosius (vyr. g.) kabiąją (mot. g.) kabiąsias (mot. g.)
Įn. kabiuoju (vyr. g.) kabiaisiais (vyr. g.) kabiąja (mot. g.) kabiosiom (mot. g.), kabiosiomis (mot. g.)
Vt. kabiajame (vyr. g.), kabiajam (vyr. g.) kabiuosiuos (vyr. g.), kabiuosiuose (vyr. g.) kabiojoj (mot. g.), kabiojoje (mot. g.) kabiosiose (mot. g.)
Š. kabusis (vyr. g.) kabieji (vyr. g.) kabioji (mot. g.) kabiosios (mot. g.)
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabesnis (vyr. g.) kabesni (vyr. g.) kabesnė (mot. g.) kabesnės (mot. g.)
K. kabesnio (vyr. g.) kabesnių (vyr. g.) kabesnės (mot. g.) kabesnių (mot. g.)
N. kabesniam (vyr. g.) kabesniems (vyr. g.) kabesnei (mot. g.) kabesnėms (mot. g.)
G. kabesnį (vyr. g.) kabesnius (vyr. g.) kabesnę (mot. g.) kabesnes (mot. g.)
Įn. kabesniu (vyr. g.) kabesniais (vyr. g.) kabesne (mot. g.) kabesnėmis (mot. g.)
Vt. kabesniame (vyr. g.) kabesniuose (vyr. g.) kabesnėje (mot. g.) kabesnėse (mot. g.)
Š. kabus (vyr. g.) kabūs (vyr. g.) kabi (mot. g.) kabios (mot. g.)
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabesnysis (vyr. g.) kabesnieji (vyr. g.) kabesnioji (mot. g.) kabesniosios (mot. g.)
K. kabesniojo (vyr. g.) kabesniųjų (vyr. g.) kabesniosios (mot. g.) kabesniųjų (mot. g.)
N. kabesniajam (vyr. g.) kabesniesiems (vyr. g.) kabesniajai (mot. g.) kabesniosioms (mot. g.)
G. kabesnįjį (vyr. g.) kabesniuosius (vyr. g.) kabesniąją (mot. g.) kabesniąsias (mot. g.)
Įn. kabesniuoju (vyr. g.) kabesniaisiais (vyr. g.) kabesniąja (mot. g.) kabesniosiomis (mot. g.)
Vt. kabesniajame (vyr. g.) kabesniuosiuose (vyr. g.) kabesniojoje (mot. g.) kabesniosiose (mot. g.)
Š. kabus (vyr. g.) kabūs (vyr. g.) kabi (mot. g.) kabios (mot. g.)
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabiausias (vyr. g.) kabiausi (vyr. g.) kabiausia (mot. g.) kabiausios (mot. g.)
K. kabiausio (vyr. g.) kabiausių (vyr. g.) kabiausios (mot. g.) kabiausių (mot. g.)
N. kabiausiam (vyr. g.) kabiausiems (vyr. g.) kabiausiai (mot. g.) kabiausioms (mot. g.)
G. kabiausią (vyr. g.) kabiausius (vyr. g.) kabiausią (mot. g.) kabiausias (mot. g.)
Įn. kabiausiu (vyr. g.) kabiausiais (vyr. g.) kabiausia (mot. g.) kabiausiomis (mot. g.)
Vt. kabiausiame (vyr. g.) kabiausiuose (vyr. g.) kabiausioje (mot. g.) kabiausiose (mot. g.)
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabiausiasis (vyr. g.) kabiausieji (vyr. g.) kabiausioji (mot. g.) kabiausiosios (mot. g.)
K. kabiausiojo (vyr. g.) kabiausiųjų (vyr. g.) kabiausiosios (mot. g.) kabiausiųjų (mot. g.)
N. kabiausiajam (vyr. g.) kabiausiesiems (vyr. g.) kabiausiajai (mot. g.) kabiausiosioms (mot. g.)
G. kabiausiąjį (vyr. g.) kabiausiuosius (vyr. g.) kabiausiąją (mot. g.) kabiausiąsias (mot. g.)
Įn. kabiausiuoju (vyr. g.) kabiausiaisiais (vyr. g.) kabiausiąja (mot. g.) kabiausiosiomis (mot. g.)
Vt. kabiausiajame (vyr. g.) kabiausiuosiuose (vyr. g.) kabiausiojoje (mot. g.) kabiausiosiose (mot. g.)
Š. - - - -