A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

tinki

gramatinės formos
tikti → tinki – veiksmažodis, tu,es. l.,ties. nuos. tingti → tinki – veiksmažodis, 2 asm.,vns.,liep. nuos.,trump.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
tinku, tingstu tikau, tingau tikdavau, tingdavau tiksiu, tingsiu
Tu tinki, tingsti tikai, tingai tikdavai, tingdavai tiksi, tingsi
Jis/ji tinka, tingsta tiko, tingo tikdavo, tingdavo tiks, tings
Mes tinkame, tinkam, tingstame, tingstam tikome, tikom, tingom, tingome tikdavom, tikdavome, tingdavome, tingdavom tiksim, tiksime, tingsim, tingsime
Jūs tinkat, tinkate, tingstat, tingstate tikote, tikot, tingote, tingot tikdavot, tikdavote, tingdavote, tingdavot tiksite, tiksit, tingsit, tingsite
Jie/jos tinka, tingsta tiko, tingo tikdavo, tingdavo tiks, tings
Tariamoji nuosaka
tikčiau, tingčiau
Tu tiktumei, tiktum, tingtumei, tingtum
Jis/ji tiktų, tingtų
Mes tiktume, tiktumėme, tiktumėm, tingtumėme, tingtume, tingtumėm
Jūs tiktumėt, tiktumėte, tingtumėt, tingtumėte
Jie/jos tiktų, tingtų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu tiki, tik, tinki, tink
Jis/ji tetinkie, tetinka, tetingsta, tetingstie
Mes tikime, tikim, tinkim, tinkime
Jūs tikite, tikit, tinkit, tinkite
Jie/jos tetinka, tetinkie, tetingsta, tetingstie
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
tinku, tingstu tikau, tingau tikdavau, tingdavau tiksiu, tingsiu
Tu tinki, tingsti tikai, tingai tikdavai, tingdavai tiksi, tingsi
Jis/ji tinka, tingsta tiko, tingo tikdavo, tingdavo tiks, tings
Mes tinkame, tinkam, tingstame, tingstam tikome, tikom, tingom, tingome tikdavom, tikdavome, tingdavome, tingdavom tiksim, tiksime, tingsim, tingsime
Jūs tinkat, tinkate, tingstat, tingstate tikote, tikot, tingote, tingot tikdavot, tikdavote, tingdavote, tingdavot tiksite, tiksit, tingsit, tingsite
Jie/jos tinka, tingsta tiko, tingo tikdavo, tingdavo tiks, tings
Tariamoji nuosaka
tikčiau, tingčiau
Tu tiktumei, tiktum, tingtumei, tingtum
Jis/ji tiktų, tingtų
Mes tiktume, tiktumėme, tiktumėm, tingtumėme, tingtume, tingtumėm
Jūs tiktumėt, tiktumėte, tingtumėt, tingtumėte
Jie/jos tiktų, tingtų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu tiki, tik, tinki, tink
Jis/ji tetinkie, tetinka, tetingsta, tetingstie
Mes tikime, tikim, tinkim, tinkime
Jūs tikite, tikit, tinkit, tinkite
Jie/jos tetinka, tetinkie, tetingsta, tetingstie