A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

tiktų

gramatinės formos
tikti → tiktų – veiksmažodis, 3 asm.,vns.,tar. nuos.
└tiktų – veiksmažodis, 3 asm.,dgs.,tar. nuos.
tiktas → tiktų – dalyvis, vyr. g.,K.,dgs.,būt. k. l. neveik. dlv.,neįv. f.
└tiktų – dalyvis, mot. g.,K.,dgs.,būt. k. l. neveik. dlv.,neįv. f.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
tinku tikau tikdavau tiksiu
Tu tinki tikai tikdavai tiksi
Jis/ji tinka tiko tikdavo tiks
Mes tinkame, tinkam tikome, tikom tikdavom, tikdavome tiksim, tiksime
Jūs tinkat, tinkate tikote, tikot tikdavot, tikdavote tiksite, tiksit
Jie/jos tinka tiko tikdavo tiks
Tariamoji nuosaka
tikčiau
Tu tiktumei, tiktum
Jis/ji tiktų
Mes tiktume, tiktumėme, tiktumėm
Jūs tiktumėt, tiktumėte
Jie/jos tiktų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu tiki, tik
Jis/ji tetinkie, tetinka
Mes tikime, tikim
Jūs tikite, tikit
Jie/jos tetinka, tetinkie
Kalbos dalis: dalyvis
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. tiktas (vyr. g.) tikti (vyr. g.) tikta tiktos
K. tikto (vyr. g.) tiktų (vyr. g.) tiktos tiktų
N. tiktam (vyr. g.) tiktiems (vyr. g.) tiktai tiktoms
G. tiktą (vyr. g.) tiktus (vyr. g.) tiktą tiktas
Įn. tiktu (vyr. g.) tiktais (vyr. g.) tikta tiktomis
Vt. tiktame (vyr. g.) tiktuose (vyr. g.) tiktoje tiktose
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. tiktasis (vyr. g.) tiktieji (vyr. g.) tiktoji tiktosios
K. tiktojo (vyr. g.) tiktųjų (vyr. g.) tiktosios tiktųjų
N. tiktajam (vyr. g.) tiktiesiems (vyr. g.) tiktajai tiktosioms
G. tiktąjį (vyr. g.) tiktuosius (vyr. g.) tiktąją tiktąsias
Įn. tiktuoju (vyr. g.) tiktaisiais (vyr. g.) tiktąja tiktosiomis
Vt. tiktajame (vyr. g.) tiktuosiuose (vyr. g.) tiktojoje tiktosiose