A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

ydingos

gramatinės formos
ydingas → ydingos – būdvardis, mot. g.,V.,dgs.,nelyg. l.,neįv. f.
└ydingos – būdvardis, mot. g.,K.,vns.,nelyg. l.,neįv. f.

└ydingos – būdvardis, mot. g.,š.,dgs.,nelyg. l.,neįv. f.
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ydingas ydingi ydinga ydingos
K. ydingo ydingų ydingos ydingų
N. ydingam ydingiem, ydingiems, ydingai ydingom, ydingoms,
G. ydingą ydingus ydingą ydingas
Įn. ydingu ydingais ydinga ydingom, ydingomis,
Vt. ydingam, ydingame, ydinguose, ydinguos, ydingoj, ydingoje, ydingose
Š. ydingas ydingi ydinga ydingos
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ydingasis ydingieji ydingoji ydingosios
K. ydingojo ydingųjų ydingosios ydingųjų
N. ydingajam ydingiesiem, ydingiesiems, ydingajai ydingosioms, ydingosiom,
G. ydingąjį ydinguosius ydingąją ydingąsias
Įn. ydinguoju ydingaisiais ydingąja ydingosiom, ydingosiomis,
Vt. ydingajame, ydingajam, ydinguosiuose, ydinguosiuos, ydingojoj, ydingojoje, ydingosiose
Š. ydingasis ydingieji ydingoji ydingosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ydingesnis ydingesni ydingesnė ydingesnės
K. ydingesnio ydingesnių ydingesnės ydingesnių
N. ydingesniam ydingesniems ydingesnei ydingesnėms
G. ydingesnį ydingesnius ydingesnę ydingesnes
Įn. ydingesniu ydingesniais ydingesne ydingesnėmis
Vt. ydingesniame ydingesniuose ydingesnėje ydingesnėse
Š. ydingas ydingi ydinga ydingos
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ydingesnysis ydingesnieji ydingesnioji ydingesniosios
K. ydingesniojo ydingesniųjų ydingesniosios ydingesniųjų
N. ydingesniajam ydingesniesiems ydingesniajai ydingesniosioms
G. ydingesnįjį ydingesniuosius ydingesniąją ydingesniąsias
Įn. ydingesniuoju ydingesniaisiais ydingesniąja ydingesniosiomis
Vt. ydingesniajame ydingesniuosiuose ydingesniojoje ydingesniosiose
Š. ydingas ydingi ydinga ydingos
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ydingiausias ydingiausi ydingiausia ydingiausios
K. ydingiausio ydingiausių ydingiausios ydingiausių
N. ydingiausiam ydingiausiems ydingiausiai ydingiausioms
G. ydingiausią ydingiausius ydingiausią ydingiausias
Įn. ydingiausiu ydingiausiais ydingiausia ydingiausiomis
Vt. ydingiausiame ydingiausiuose ydingiausioje ydingiausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ydingiausiasis ydingiausieji ydingiausioji ydingiausiosios
K. ydingiausiojo ydingiausiųjų ydingiausiosios ydingiausiųjų
N. ydingiausiajam ydingiausiesiems ydingiausiajai ydingiausiosioms
G. ydingiausiąjį ydingiausiuosius ydingiausiąją ydingiausiąsias
Įn. ydingiausiuoju ydingiausiaisiais ydingiausiąja ydingiausiosiomis
Vt. ydingiausiajame ydingiausiuosiuose ydingiausiojoje ydingiausiosiose
Š. - - - -