A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

ydingus

gramatinės formos
ydingas → ydingus – būdvardis, vyr. g.,G.,dgs.,nelyg. l.,neįv. f.
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ydingas (vyr. g.) ydingi (vyr. g.) ydinga ydingos
K. ydingo (vyr. g.) ydingų (vyr. g.) ydingos ydingų
N. ydingam (vyr. g.) ydingiem (vyr. g.), ydingiems (vyr. g.) ydingai ydingom, ydingoms
G. ydingą (vyr. g.) ydingus (vyr. g.) ydingą ydingas
Įn. ydingu (vyr. g.) ydingais (vyr. g.) ydinga ydingom, ydingomis
Vt. ydingam (vyr. g.), ydingame (vyr. g.) ydinguose (vyr. g.), ydinguos (vyr. g.) ydingoj, ydingoje ydingose
Š. ydingas (vyr. g.) ydingi (vyr. g.) ydinga ydingos
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ydingasis (vyr. g.) ydingieji (vyr. g.) ydingoji ydingosios
K. ydingojo (vyr. g.) ydingųjų (vyr. g.) ydingosios ydingųjų
N. ydingajam (vyr. g.) ydingiesiem (vyr. g.), ydingiesiems (vyr. g.) ydingajai ydingosioms, ydingosiom
G. ydingąjį (vyr. g.) ydinguosius (vyr. g.) ydingąją ydingąsias
Įn. ydinguoju (vyr. g.) ydingaisiais (vyr. g.) ydingąja ydingosiom, ydingosiomis
Vt. ydingajame (vyr. g.), ydingajam (vyr. g.) ydinguosiuose (vyr. g.), ydinguosiuos (vyr. g.) ydingojoj, ydingojoje ydingosiose
Š. ydingasis (vyr. g.) ydingieji (vyr. g.) ydingoji ydingosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ydingesnis (vyr. g.) ydingesni (vyr. g.) ydingesnė ydingesnės
K. ydingesnio (vyr. g.) ydingesnių (vyr. g.) ydingesnės ydingesnių
N. ydingesniam (vyr. g.) ydingesniems (vyr. g.) ydingesnei ydingesnėms
G. ydingesnį (vyr. g.) ydingesnius (vyr. g.) ydingesnę ydingesnes
Įn. ydingesniu (vyr. g.) ydingesniais (vyr. g.) ydingesne ydingesnėmis
Vt. ydingesniame (vyr. g.) ydingesniuose (vyr. g.) ydingesnėje ydingesnėse
Š. ydingas (vyr. g.) ydingi (vyr. g.) ydinga ydingos
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ydingesnysis (vyr. g.) ydingesnieji (vyr. g.) ydingesnioji ydingesniosios
K. ydingesniojo (vyr. g.) ydingesniųjų (vyr. g.) ydingesniosios ydingesniųjų
N. ydingesniajam (vyr. g.) ydingesniesiems (vyr. g.) ydingesniajai ydingesniosioms
G. ydingesnįjį (vyr. g.) ydingesniuosius (vyr. g.) ydingesniąją ydingesniąsias
Įn. ydingesniuoju (vyr. g.) ydingesniaisiais (vyr. g.) ydingesniąja ydingesniosiomis
Vt. ydingesniajame (vyr. g.) ydingesniuosiuose (vyr. g.) ydingesniojoje ydingesniosiose
Š. ydingas (vyr. g.) ydingi (vyr. g.) ydinga ydingos
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ydingiausias (vyr. g.) ydingiausi (vyr. g.) ydingiausia ydingiausios
K. ydingiausio (vyr. g.) ydingiausių (vyr. g.) ydingiausios ydingiausių
N. ydingiausiam (vyr. g.) ydingiausiems (vyr. g.) ydingiausiai ydingiausioms
G. ydingiausią (vyr. g.) ydingiausius (vyr. g.) ydingiausią ydingiausias
Įn. ydingiausiu (vyr. g.) ydingiausiais (vyr. g.) ydingiausia ydingiausiomis
Vt. ydingiausiame (vyr. g.) ydingiausiuose (vyr. g.) ydingiausioje ydingiausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ydingiausiasis (vyr. g.) ydingiausieji (vyr. g.) ydingiausioji ydingiausiosios
K. ydingiausiojo (vyr. g.) ydingiausiųjų (vyr. g.) ydingiausiosios ydingiausiųjų
N. ydingiausiajam (vyr. g.) ydingiausiesiems (vyr. g.) ydingiausiajai ydingiausiosioms
G. ydingiausiąjį (vyr. g.) ydingiausiuosius (vyr. g.) ydingiausiąją ydingiausiąsias
Įn. ydingiausiuoju (vyr. g.) ydingiausiaisiais (vyr. g.) ydingiausiąja ydingiausiosiomis
Vt. ydingiausiajame (vyr. g.) ydingiausiuosiuose (vyr. g.) ydingiausiojoje ydingiausiosiose
Š. - - - -