A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

zaunyti

gramatinės formos
zaunytis → zaunyti – daiktavardis, vyr. g.,š.,vns. zaunyti → zaunyti – veiksmažodis, pagr. f. zaunytas → zaunyti – dalyvis, vyr. g.,V.,dgs.,būt. k. l. neveik. dlv.,neįv. f.
Vienaskaita Daugiskaita
V. zaunytis (vyr. g.), zaunytas (vyr. g.), zaunyta, zaunyta, zaunytasis (vyr. g.), zaunytoji zaunyčiai (vyr. g.), zaunyti (vyr. g.), zaunytos, zaunytieji (vyr. g.), zaunytosios
K. zaunyčio (vyr. g.), zaunyto (vyr. g.), zaunytos, zaunytojo (vyr. g.), zaunytosios zaunyčių (vyr. g.), zaunytų (vyr. g.), zaunytų, zaunytųjų (vyr. g.), zaunytųjų
K. zaunyčiui (vyr. g.), zaunytam (vyr. g.), zaunytai, zaunytajam (vyr. g.), zaunytajai zaunyčiams (vyr. g.), zaunytiems (vyr. g.), zaunytoms, zaunytiesiems (vyr. g.), zaunytosioms
G. zaunytį (vyr. g.), zaunytą (vyr. g.), zaunytą, zaunytąjį (vyr. g.), zaunytąją zaunyčius (vyr. g.), zaunytus (vyr. g.), zaunytas, zaunytuosius (vyr. g.), zaunytąsias
Įn. zaunyčiu (vyr. g.), zaunytu (vyr. g.), zaunyta, zaunytuoju (vyr. g.), zaunytąja zaunyčiais (vyr. g.), zaunytais (vyr. g.), zaunytomis, zaunytaisiais (vyr. g.), zaunytosiomis
Vt. zaunytyje (vyr. g.), zaunytame (vyr. g.), zaunytoje, zaunytajame (vyr. g.), zaunytojoje zaunyčiuose (vyr. g.), zaunytuose (vyr. g.), zaunytose, zaunytuosiuose (vyr. g.), zaunytosiose
Š. zaunyti (vyr. g.) zaunyčiai (vyr. g.)
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
zauniju zaunijau zaunydavau zaunysiu
Tu zauniji zaunijai zaunydavai zaunysi
Jis/ji zaunija zaunijo zaunydavo zaunys
Mes zaunijame, zaunijam zaunijom, zaunijome zaunydavome, zaunydavom zaunysim, zaunysime
Jūs zaunijate, zaunijat zaunijot, zaunijote zaunydavot, zaunydavote zaunysite, zaunysit
Jie/jos zaunija zaunijo zaunydavo zaunys
Tariamoji nuosaka
zaunyčiau
Tu zaunytum, zaunytumei
Jis/ji zaunytų
Mes zaunytume, zaunytumėm, zaunytumėme
Jūs zaunytumėte, zaunytumėt
Jie/jos zaunytų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu zaunyk, zaunyki
Jis/ji tezaunijie, tezaunija
Mes zaunykime, zaunykim
Jūs zaunykit, zaunykite
Jie/jos tezaunijie, tezaunija
Kalbos dalis: dalyvis
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. zaunytas (vyr. g.) zaunyti (vyr. g.) zaunyta zaunytos
K. zaunyto (vyr. g.) zaunytų (vyr. g.) zaunytos zaunytų
N. zaunytam (vyr. g.) zaunytiems (vyr. g.) zaunytai zaunytoms
G. zaunytą (vyr. g.) zaunytus (vyr. g.) zaunytą zaunytas
Įn. zaunytu (vyr. g.) zaunytais (vyr. g.) zaunyta zaunytomis
Vt. zaunytame (vyr. g.) zaunytuose (vyr. g.) zaunytoje zaunytose
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. zaunytasis (vyr. g.) zaunytieji (vyr. g.) zaunytoji zaunytosios
K. zaunytojo (vyr. g.) zaunytųjų (vyr. g.) zaunytosios zaunytųjų
N. zaunytajam (vyr. g.) zaunytiesiems (vyr. g.) zaunytajai zaunytosioms
G. zaunytąjį (vyr. g.) zaunytuosius (vyr. g.) zaunytąją zaunytąsias
Įn. zaunytuoju (vyr. g.) zaunytaisiais (vyr. g.) zaunytąja zaunytosiomis
Vt. zaunytajame (vyr. g.) zaunytuosiuose (vyr. g.) zaunytojoje zaunytosiose