A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

mana

gramatinės formos
mana → mana – įvard.-daikt., V.,vns.,savyb. įv.,neįv. f.mot. g.
└mana – įvard.-daikt., Įn.,vns.,savyb. įv.,neįv. f.mot. g.
Neįvardžiuotinės formos
Vienaskaita Daugiskaita
V. mana, manas (vyr. g.) manos, mani
K. manos, mano (vyr. g.) manų, manų
K. manam (vyr. g.), manai maniems (vyr. g.), manoms
G. maną, maną manas, manus (vyr. g.)
Įn. manu (vyr. g.), mana manais (vyr. g.), manomis
Vt. manoje, maname (vyr. g.) manose, manuose (vyr. g.)
Š. - -
Įvardžiuotinės formos
Vienaskaita Daugiskaita
V. manoji, manasis (vyr. g.) manieji, manosios
K. manojo (vyr. g.), manosios manųjų, manųjų
K. manajai, manajam (vyr. g.) maniesiems (vyr. g.), manosioms
G. manąjį (vyr. g.), manąją manuosius (vyr. g.), manąsias
Įn. manuoju (vyr. g.), manąją manaisiais (vyr. g.), manaisiais (vyr. g.)
Vt. manojoje, manajame (vyr. g.) manuosiuose (vyr. g.), manosiose
Š. - -