A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

manos

gramatinės formos
mana → manos – įvard.-daikt., V.,dgs.,savyb. įv.,neįv. f.mot. g.
└manos – įvard.-daikt., K.,vns.,savyb. įv.,neįv. f.mot. g.
manytis → manos – veiksmažodis, jis,es. l.,ties. nuos.,trump.,sangr. f.
└manos – veiksmažodis, jie,es. l.,ties. nuos.,trump.,sangr. f.
Neįvardžiuotinės formos
Vienaskaita Daugiskaita
V. mana, manas (vyr. g.) manos, mani
K. manos, mano (vyr. g.) manų, manų
K. manam (vyr. g.), manai maniems (vyr. g.), manoms
G. maną, maną manas, manus (vyr. g.)
Įn. manu (vyr. g.), mana manais (vyr. g.), manomis
Vt. manoje, maname (vyr. g.) manose, manuose (vyr. g.)
Š. - -
Įvardžiuotinės formos
Vienaskaita Daugiskaita
V. manoji, manasis (vyr. g.) manieji, manosios
K. manojo (vyr. g.), manosios manųjų, manųjų
K. manajai, manajam (vyr. g.) maniesiems (vyr. g.), manosioms
G. manąjį (vyr. g.), manąją manuosius (vyr. g.), manąsias
Įn. manuoju (vyr. g.), manąją manaisiais (vyr. g.), manaisiais (vyr. g.)
Vt. manojoje, manajame (vyr. g.) manuosiuose (vyr. g.), manosiose
Š. - -
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
manausi, manaus maniausi, maniaus manydavaus, manydavausi manysiuos, manysiuosi
Tu manaisi, manais maneisi, maneis manydavaisi, manydavais manysies, manysiesi
Jis/ji manosi, manos manėsi, manės manydavosi, manydavos manysis
Mes manomės manėmės manydavomės manysimės
Jūs manotės manėtės manydavotės manysitės
Jie/jos manos, manosi manėsi, manės manydavos, manydavosi manysis
Tariamoji nuosaka
manyčiausi, manyčiaus
Tu manytumeisi, manytumeis
Jis/ji manytųsi, manytųs
Mes manytumės, manytumėmės
Jūs manytumėtės
Jie/jos manytųs, manytųsi
Liepiamoji nuosaka
-
Tu manykis
Jis/ji tesimano, tesimanai
Mes manykimės
Jūs manykitės
Jie/jos tesimano, tesimanai