A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

metą

gramatinės formos
metas → metą – daiktavardis, vyr. g.,G.,vns. metąs → metą – dalyvis, vyr. g.,V.,dgs.,es. l. veik. dlv.,neįv. f.
└metą – dalyvis, bev. g.,V.,dgs.,es. l. veik. dlv.,neįv. f.
Vienaskaita Daugiskaita
V. metas (vyr. g.), metąs (vyr. g.), metantis (vyr. g.), metąsis (vyr. g.), besimetantis (mot. g.), metanti (mot. g.), metantis (mot. g.), metantysis (vyr. g.), metančioji (mot. g.) metai (vyr. g.), metąsi (vyr. g.), metantys (vyr. g.), metą (vyr. g.), metančiosi (mot. g.), metančios (mot. g.), metą, metantieji (vyr. g.), metančiosios (mot. g.)
K. meto (vyr. g.), besimetančio (vyr. g.), metančio (vyr. g.), metančios (mot. g.), besimetančios (mot. g.), metančiojo (vyr. g.), besimetančiojo (vyr. g.), besimetančiosios (mot. g.), metančiosios (mot. g.) metų (vyr. g.), besimetančių (vyr. g.), metančių (vyr. g.), besimetančių (mot. g.), metančių (mot. g.), metančiųjų (vyr. g.), besimetančiųjų (vyr. g.), besimetančiųjų (mot. g.), metančiųjų (mot. g.)
K. metui (vyr. g.), metančiam (vyr. g.), besimetančiam (vyr. g.), metančiai (mot. g.), besimetančiai (mot. g.), besimetančiajam (vyr. g.), metančiajam (vyr. g.), besimetančiajai (mot. g.), metančiajai (mot. g.) metams (vyr. g.), besimetantiems (vyr. g.), metantiem (vyr. g.), besimetantiem (vyr. g.), metantiems (vyr. g.), besimetančioms (mot. g.), metančiom (mot. g.), besimetančiom (mot. g.), metančioms (mot. g.), besimetantiesiems (vyr. g.), metantiesiems (vyr. g.), metančiosioms (mot. g.), besimetančiosioms (mot. g.)
G. metą (vyr. g.), besimetantį (vyr. g.), metantį (vyr. g.), besimetančią (mot. g.), metančią (mot. g.), metantįjį (vyr. g.), besimetantįjį (vyr. g.), besimetančiąją (mot. g.), metančiąją (mot. g.) metus (vyr. g.), besimetančius (vyr. g.), metančius (vyr. g.), besimetančias (mot. g.), metančias (mot. g.), besimetančiuosius (vyr. g.), metančiuosius (vyr. g.), metančiąsias (mot. g.), besimetančiąsias (mot. g.)
Įn. metu (vyr. g.), besimetančiu (vyr. g.), metančiu (vyr. g.), besimetančia (mot. g.), metančia (mot. g.), besimetančiuoju (vyr. g.), metančiuoju (vyr. g.), besimetančiąja (mot. g.), metančiąja (mot. g.) metais (vyr. g.), besimetančiais (vyr. g.), metančiais (vyr. g.), besimetančiomis (mot. g.), metančiomis (mot. g.), besimetančiaisiais (vyr. g.), metančiaisiais (vyr. g.), besimetančiosiomis (mot. g.), metančiosiomis (mot. g.)
Vt. mete (vyr. g.), metančiam (vyr. g.), besimetančiam (vyr. g.), metančiame (vyr. g.), besimetančiame (vyr. g.), metančioje (mot. g.), besimetančioje (mot. g.), metančioj (mot. g.), besimetančioj (mot. g.), metančiajame (vyr. g.), besimetančiajame (vyr. g.), metančiojoje (mot. g.), besimetančiojoje (mot. g.) metuose (vyr. g.), besimetančiuos (vyr. g.), besimetančiuose (vyr. g.), metančiuose (vyr. g.), metančiuos (vyr. g.), besimetančiose (mot. g.), metančiose (mot. g.), besimetančiuosiuose (vyr. g.), metančiuosiuose (vyr. g.), besimetančiosiose (mot. g.), metančiosiose (mot. g.)
Š. mete (vyr. g.) metai (vyr. g.)
Kalbos dalis: dalyvis
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. metąs (vyr. g.), metantis (vyr. g.), metąsis (vyr. g.) metąsi (vyr. g.), metantys (vyr. g.), metą (vyr. g.) besimetantis (mot. g.), metanti (mot. g.), metantis (mot. g.) metančiosi (mot. g.), metančios (mot. g.)
K. besimetančio (vyr. g.), metančio (vyr. g.) besimetančių (vyr. g.), metančių (vyr. g.) metančios (mot. g.), besimetančios (mot. g.) besimetančių (mot. g.), metančių (mot. g.)
N. metančiam (vyr. g.), besimetančiam (vyr. g.) besimetantiems (vyr. g.), metantiem (vyr. g.), besimetantiem (vyr. g.), metantiems (vyr. g.) metančiai (mot. g.), besimetančiai (mot. g.) besimetančioms (mot. g.), metančiom (mot. g.), besimetančiom (mot. g.), metančioms (mot. g.)
G. besimetantį (vyr. g.), metantį (vyr. g.) besimetančius (vyr. g.), metančius (vyr. g.) besimetančią (mot. g.), metančią (mot. g.) besimetančias (mot. g.), metančias (mot. g.)
Įn. besimetančiu (vyr. g.), metančiu (vyr. g.) besimetančiais (vyr. g.), metančiais (vyr. g.) besimetančia (mot. g.), metančia (mot. g.) besimetančiomis (mot. g.), metančiomis (mot. g.)
Vt. metančiam (vyr. g.), besimetančiam (vyr. g.), metančiame (vyr. g.), besimetančiame (vyr. g.) besimetančiuos (vyr. g.), besimetančiuose (vyr. g.), metančiuose (vyr. g.), metančiuos (vyr. g.) metančioje (mot. g.), besimetančioje (mot. g.), metančioj (mot. g.), besimetančioj (mot. g.) besimetančiose (mot. g.), metančiose (mot. g.)