A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

metas

gramatinės formos
metas → metas – daiktavardis, vyr. g.,V.,vns. mestis → metas – veiksmažodis, jis,es. l.,ties. nuos.,trump.,sangr. f.
└metas – veiksmažodis, jie,es. l.,ties. nuos.,trump.,sangr. f.
Vienaskaita Daugiskaita
V. metas metai
K. meto metų
K. metui metams
G. metą metus
Įn. metu metais
Vt. mete metuose
Š. mete metai
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
metuosi, metuos, mečiaus, mečiausi, mesdavausi, mesdavaus, mesiuosi, mesiuos,
Tu meties, metiesi, meteis, meteisi, mesdavaisi, mesdavais, mesiesi, mesies,
Jis/ji metasi, metas, metės, metėsi, mesdavos, mesdavosi, mesis
Mes metamės metėmės mesdavomės mesimės
Jūs metatės metėtės mesdavotės mesitės
Jie/jos metasi, metas, metės, metėsi, mesdavos, mesdavosi, mesis
Tariamoji nuosaka
mesčiausi, mesčiaus,
Tu mestumeisi, mestumeis,
Jis/ji mestųs, mestųsi,
Mes mestumėmės, mestumės,
Jūs mestumėtės
Jie/jos mestųs, mestųsi,
Liepiamoji nuosaka
-
Tu meskis
Jis/ji tesimetie, tesimeta,
Mes meskimės
Jūs meskitės
Jie/jos tesimetie, tesimeta,