A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

metas

gramatinės formos
metas → metas – daiktavardis, vyr. g.,V.,vns. mestis → metas – veiksmažodis, jis,es. l.,ties. nuos.,trump.,sangr. f.
└metas – veiksmažodis, jie,es. l.,ties. nuos.,trump.,sangr. f.
Vienaskaita Daugiskaita
V. metas (vyr. g.) metai (vyr. g.)
K. meto (vyr. g.) metų (vyr. g.)
K. metui (vyr. g.) metams (vyr. g.)
G. metą (vyr. g.) metus (vyr. g.)
Įn. metu (vyr. g.) metais (vyr. g.)
Vt. mete (vyr. g.) metuose (vyr. g.)
Š. mete (vyr. g.) metai (vyr. g.)
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
metuosi, metuos mečiaus, mečiausi mesdavausi, mesdavaus mesiuosi, mesiuos
Tu meties, metiesi meteis, meteisi mesdavaisi, mesdavais mesiesi, mesies
Jis/ji metasi, metas metės, metėsi mesdavos, mesdavosi mesis
Mes metamės metėmės mesdavomės mesimės
Jūs metatės metėtės mesdavotės mesitės
Jie/jos metasi, metas metės, metėsi mesdavos, mesdavosi mesis
Tariamoji nuosaka
mesčiausi, mesčiaus
Tu mestumeisi, mestumeis
Jis/ji mestųs, mestųsi
Mes mestumėmės, mestumės
Jūs mestumėtės
Jie/jos mestųs, mestųsi
Liepiamoji nuosaka
-
Tu meskis
Jis/ji tesimetie, tesimeta
Mes meskimės
Jūs meskitės
Jie/jos tesimetie, tesimeta