A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

metu

gramatinės formos
metas → metu – daiktavardis, vyr. g.,Įn.,vns. metus → metu – būdvardis, bev. g.,V.,vns.,nelyg. l.,neįv. f. mesti → metu – veiksmažodis, aš,es. l.,ties. nuos.
Vienaskaita Daugiskaita
V. metas (vyr. g.), metus (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), meti (mot. g.), ilga (mot. g.), ilgi (mot. g.), ilga, ilgu, metu, ilgasis (vyr. g.), ilgusis (vyr. g.), metusis (vyr. g.), ilgioji (mot. g.), ilgoji (mot. g.), mečioji (mot. g.), metesnis (vyr. g.), ilgesnis (vyr. g.), ilgesnis (vyr. g.), ilgesnė (mot. g.), ilgesnė (mot. g.), metesnė (mot. g.), ilgiau, ilgiau, ilgesnysis (vyr. g.), metesnysis (vyr. g.), ilgesnysis (vyr. g.), ilgesnioji (mot. g.), ilgesnioji (mot. g.), metesnioji (mot. g.), ilgiausias (vyr. g.), mečiausias (vyr. g.), ilgiausias (vyr. g.), ilgiausia (mot. g.), mečiausia (mot. g.), ilgiausia (mot. g.), ilgiausia, ilgiausia, ilgiausiasis (vyr. g.), mečiausiasis (vyr. g.), ilgiausiasis (vyr. g.), ilgiausioji (mot. g.), ilgiausioji (mot. g.), mečiausioji (mot. g.) metai (vyr. g.), metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.), mečios (mot. g.), ilgos (mot. g.), ilgios (mot. g.), ilgieji (vyr. g.), ilgieji (vyr. g.), metieji (vyr. g.), mečiosios (mot. g.), ilgiosios (mot. g.), ilgosios (mot. g.), ilgesni (vyr. g.), ilgesni (vyr. g.), metesni (vyr. g.), ilgesnės (mot. g.), metesnės (mot. g.), ilgesnės (mot. g.), metesnieji (vyr. g.), ilgesnieji (vyr. g.), ilgesnieji (vyr. g.), metesniosios (mot. g.), ilgesniosios (mot. g.), ilgesniosios (mot. g.), ilgiausi (vyr. g.), ilgiausi (vyr. g.), mečiausi (vyr. g.), ilgiausios (mot. g.), mečiausios (mot. g.), ilgiausios (mot. g.), ilgiausieji (vyr. g.), mečiausieji (vyr. g.), ilgiausieji (vyr. g.), mečiausiosios (mot. g.), ilgiausiosios (mot. g.), ilgiausiosios (mot. g.)
K. meto (vyr. g.), ilgo (vyr. g.), metaus (vyr. g.), ilgaus (vyr. g.), mečios (mot. g.), ilgos (mot. g.), ilgios (mot. g.), ilgiojo (vyr. g.), ilgojo (vyr. g.), mečiojo (vyr. g.), ilgosios (mot. g.), mečiosios (mot. g.), ilgiosios (mot. g.), metesnio (vyr. g.), ilgesnio (vyr. g.), ilgesnio (vyr. g.), ilgesnės (mot. g.), metesnės (mot. g.), ilgesnės (mot. g.), ilgesniojo (vyr. g.), ilgesniojo (vyr. g.), metesniojo (vyr. g.), metesniosios (mot. g.), ilgesniosios (mot. g.), ilgesniosios (mot. g.), mečiausio (vyr. g.), ilgiausio (vyr. g.), ilgiausio (vyr. g.), mečiausios (mot. g.), ilgiausios (mot. g.), ilgiausios (mot. g.), ilgiausiojo (vyr. g.), ilgiausiojo (vyr. g.), mečiausiojo (vyr. g.), mečiausiosios (mot. g.), ilgiausiosios (mot. g.), ilgiausiosios (mot. g.) metų (vyr. g.), ilgių (vyr. g.), mečių (vyr. g.), ilgų (vyr. g.), ilgų (mot. g.), ilgių (mot. g.), mečių (mot. g.), ilgųjų (vyr. g.), mečiųjų (vyr. g.), ilgiųjų (vyr. g.), ilgiųjų (mot. g.), ilgųjų (mot. g.), mečiųjų (mot. g.), ilgesnių (vyr. g.), metesnių (vyr. g.), ilgesnių (vyr. g.), ilgesnių (mot. g.), metesnių (mot. g.), ilgesnių (mot. g.), ilgesniųjų (vyr. g.), metesniųjų (vyr. g.), ilgesniųjų (vyr. g.), ilgesniųjų (mot. g.), ilgesniųjų (mot. g.), metesniųjų (mot. g.), ilgiausių (vyr. g.), mečiausių (vyr. g.), ilgiausių (vyr. g.), ilgiausių (mot. g.), mečiausių (mot. g.), ilgiausių (mot. g.), ilgiausiųjų (vyr. g.), mečiausiųjų (vyr. g.), ilgiausiųjų (vyr. g.), ilgiausiųjų (mot. g.), ilgiausiųjų (mot. g.), mečiausiųjų (mot. g.)
K. metui (vyr. g.), mečiam (vyr. g.), ilgam (vyr. g.), ilgiam (vyr. g.), mečiai (mot. g.), ilgai (mot. g.), ilgiai (mot. g.), ilgajam (vyr. g.), mečiajam (vyr. g.), ilgiajam (vyr. g.), ilgiajai (mot. g.), ilgajai (mot. g.), mečiajai (mot. g.), ilgesniam (vyr. g.), ilgesniam (vyr. g.), metesniam (vyr. g.), metesnei (mot. g.), ilgesnei (mot. g.), ilgesnei (mot. g.), ilgesniajam (vyr. g.), ilgesniajam (vyr. g.), metesniajam (vyr. g.), ilgesniajai (mot. g.), ilgesniajai (mot. g.), metesniajai (mot. g.), mečiausiam (vyr. g.), ilgiausiam (vyr. g.), ilgiausiam (vyr. g.), mečiausiai (mot. g.), ilgiausiai (mot. g.), ilgiausiai (mot. g.), ilgiausiajam (vyr. g.), mečiausiajam (vyr. g.), ilgiausiajam (vyr. g.), ilgiausiajai (mot. g.), mečiausiajai (mot. g.), ilgiausiajai (mot. g.) metams (vyr. g.), ilgiems (vyr. g.), ilgiems (vyr. g.), metiem (vyr. g.), metiems (vyr. g.), ilgiem (vyr. g.), ilgiem (vyr. g.), mečiom (mot. g.), ilgioms (mot. g.), ilgom (mot. g.), ilgoms (mot. g.), ilgiom (mot. g.), mečioms (mot. g.), ilgiesiem (vyr. g.), metiesiems (vyr. g.), metiesiem (vyr. g.), ilgiesiems (vyr. g.), ilgiesiems (vyr. g.), ilgiesiem (vyr. g.), ilgiosiom (mot. g.), ilgosiom (mot. g.), ilgosioms (mot. g.), ilgiosioms (mot. g.), mečiosioms (mot. g.), mečiosiom (mot. g.), ilgesniems (vyr. g.), ilgesniems (vyr. g.), metesniems (vyr. g.), ilgesnėms (mot. g.), ilgesnėms (mot. g.), metesnėms (mot. g.), metesniesiems (vyr. g.), ilgesniesiems (vyr. g.), ilgesniesiems (vyr. g.), ilgesniosioms (mot. g.), ilgesniosioms (mot. g.), metesniosioms (mot. g.), ilgiausiems (vyr. g.), mečiausiems (vyr. g.), ilgiausiems (vyr. g.), mečiausioms (mot. g.), ilgiausioms (mot. g.), ilgiausioms (mot. g.), ilgiausiesiems (vyr. g.), mečiausiesiems (vyr. g.), ilgiausiesiems (vyr. g.), mečiausiosioms (mot. g.), ilgiausiosioms (mot. g.), ilgiausiosioms (mot. g.)
G. metą (vyr. g.), ilgą (vyr. g.), ilgų (vyr. g.), metų (vyr. g.), ilgą (mot. g.), ilgią (mot. g.), mečią (mot. g.), metųjį (vyr. g.), ilgąjį (vyr. g.), ilgųjį (vyr. g.), ilgiąją (mot. g.), ilgąją (mot. g.), mečiąją (mot. g.), ilgesnį (vyr. g.), ilgesnį (vyr. g.), metesnį (vyr. g.), metesnę (mot. g.), ilgesnę (mot. g.), ilgesnę (mot. g.), ilgesnįjį (vyr. g.), metesnįjį (vyr. g.), ilgesnįjį (vyr. g.), ilgesniąją (mot. g.), ilgesniąją (mot. g.), metesniąją (mot. g.), ilgiausią (vyr. g.), mečiausią (vyr. g.), ilgiausią (vyr. g.), ilgiausią (mot. g.), mečiausią (mot. g.), ilgiausią (mot. g.), ilgiausiąjį (vyr. g.), ilgiausiąjį (vyr. g.), mečiausiąjį (vyr. g.), ilgiausiąją (mot. g.), ilgiausiąją (mot. g.), mečiausiąją (mot. g.) metus (vyr. g.), mečius (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgius (vyr. g.), mečias (mot. g.), ilgas (mot. g.), ilgias (mot. g.), ilguosius (vyr. g.), ilgiuosius (vyr. g.), mečiuosius (vyr. g.), mečiąsias (mot. g.), ilgiąsias (mot. g.), ilgąsias (mot. g.), ilgesnius (vyr. g.), metesnius (vyr. g.), ilgesnius (vyr. g.), ilgesnes (mot. g.), metesnes (mot. g.), ilgesnes (mot. g.), ilgesniuosius (vyr. g.), ilgesniuosius (vyr. g.), metesniuosius (vyr. g.), metesniąsias (mot. g.), ilgesniąsias (mot. g.), ilgesniąsias (mot. g.), ilgiausius (vyr. g.), mečiausius (vyr. g.), ilgiausius (vyr. g.), mečiausias (mot. g.), ilgiausias (mot. g.), ilgiausias (mot. g.), mečiausiuosius (vyr. g.), ilgiausiuosius (vyr. g.), ilgiausiuosius (vyr. g.), mečiausiąsias (mot. g.), ilgiausiąsias (mot. g.), ilgiausiąsias (mot. g.)
Įn. metu (vyr. g.), mečiu (vyr. g.), ilgu (vyr. g.), ilgiu (vyr. g.), ilgia (mot. g.), mečia (mot. g.), ilga (mot. g.), ilgiuoju (vyr. g.), ilguoju (vyr. g.), mečiuoju (vyr. g.), mečiąja (mot. g.), ilgiąja (mot. g.), ilgąja (mot. g.), ilgesniu (vyr. g.), ilgesniu (vyr. g.), metesniu (vyr. g.), ilgesne (mot. g.), ilgesne (mot. g.), metesne (mot. g.), ilgesniuoju (vyr. g.), metesniuoju (vyr. g.), ilgesniuoju (vyr. g.), ilgesniąja (mot. g.), ilgesniąja (mot. g.), metesniąja (mot. g.), ilgiausiu (vyr. g.), ilgiausiu (vyr. g.), mečiausiu (vyr. g.), mečiausia (mot. g.), ilgiausia (mot. g.), ilgiausia (mot. g.), ilgiausiuoju (vyr. g.), mečiausiuoju (vyr. g.), ilgiausiuoju (vyr. g.), ilgiausiąja (mot. g.), mečiausiąja (mot. g.), ilgiausiąja (mot. g.) metais (vyr. g.), ilgiais (vyr. g.), ilgais (vyr. g.), mečiais (vyr. g.), mečiom (mot. g.), ilgiomis (mot. g.), ilgom (mot. g.), ilgomis (mot. g.), mečiomis (mot. g.), ilgiom (mot. g.), ilgiaisiais (vyr. g.), ilgaisiais (vyr. g.), mečiaisiais (vyr. g.), mečiosiom (mot. g.), ilgiosiomis (mot. g.), ilgiosiom (mot. g.), ilgosiom (mot. g.), ilgosiomis (mot. g.), mečiosiomis (mot. g.), ilgesniais (vyr. g.), ilgesniais (vyr. g.), metesniais (vyr. g.), ilgesnėmis (mot. g.), ilgesnėmis (mot. g.), metesnėmis (mot. g.), ilgesniaisiais (vyr. g.), metesniaisiais (vyr. g.), ilgesniaisiais (vyr. g.), ilgesniosiomis (mot. g.), metesniosiomis (mot. g.), ilgesniosiomis (mot. g.), ilgiausiais (vyr. g.), ilgiausiais (vyr. g.), mečiausiais (vyr. g.), ilgiausiomis (mot. g.), mečiausiomis (mot. g.), ilgiausiomis (mot. g.), ilgiausiaisiais (vyr. g.), ilgiausiaisiais (vyr. g.), mečiausiaisiais (vyr. g.), ilgiausiosiomis (mot. g.), ilgiausiosiomis (mot. g.), mečiausiosiomis (mot. g.)
Vt. mete (vyr. g.), ilgiam (vyr. g.), ilgame (vyr. g.), mečiame (vyr. g.), mečiam (vyr. g.), ilgiame (vyr. g.), ilgam (vyr. g.), mečioje (mot. g.), mečioj (mot. g.), ilgoj (mot. g.), ilgioje (mot. g.), ilgioj (mot. g.), ilgoje (mot. g.), mečiajame (vyr. g.), ilgiajame (vyr. g.), ilgiajam (vyr. g.), ilgajame (vyr. g.), ilgajam (vyr. g.), mečiajam (vyr. g.), ilgojoj (mot. g.), mečiojoj (mot. g.), mečiojoje (mot. g.), ilgiojoje (mot. g.), ilgojoje (mot. g.), ilgiojoj (mot. g.), ilgesniame (vyr. g.), metesniame (vyr. g.), ilgesniame (vyr. g.), ilgesnėje (mot. g.), ilgesnėje (mot. g.), metesnėje (mot. g.), metesniajame (vyr. g.), ilgesniajame (vyr. g.), ilgesniajame (vyr. g.), ilgesniojoje (mot. g.), ilgesniojoje (mot. g.), metesniojoje (mot. g.), ilgiausiame (vyr. g.), mečiausiame (vyr. g.), ilgiausiame (vyr. g.), ilgiausioje (mot. g.), mečiausioje (mot. g.), ilgiausioje (mot. g.), mečiausiajame (vyr. g.), ilgiausiajame (vyr. g.), ilgiausiajame (vyr. g.), ilgiausiojoje (mot. g.), ilgiausiojoje (mot. g.), mečiausiojoje (mot. g.) metuose (vyr. g.), mečiuos (vyr. g.), ilguose (vyr. g.), mečiuose (vyr. g.), ilgiuos (vyr. g.), ilguos (vyr. g.), ilgiuose (vyr. g.), mečiose (mot. g.), ilgiose (mot. g.), ilgose (mot. g.), mečiuosiuos (vyr. g.), mečiuosiuose (vyr. g.), ilgiuosiuose (vyr. g.), ilgiuosiuos (vyr. g.), ilguosiuose (vyr. g.), ilguosiuos (vyr. g.), ilgosiose (mot. g.), ilgiosiose (mot. g.), mečiosiose (mot. g.), ilgesniuose (vyr. g.), ilgesniuose (vyr. g.), metesniuose (vyr. g.), ilgesnėse (mot. g.), ilgesnėse (mot. g.), metesnėse (mot. g.), ilgesniuosiuose (vyr. g.), ilgesniuosiuose (vyr. g.), metesniuosiuose (vyr. g.), ilgesniosiose (mot. g.), ilgesniosiose (mot. g.), metesniosiose (mot. g.), ilgiausiuose (vyr. g.), mečiausiuose (vyr. g.), ilgiausiuose (vyr. g.), ilgiausiose (mot. g.), mečiausiose (mot. g.), ilgiausiose (mot. g.), mečiausiuosiuose (vyr. g.), ilgiausiuosiuose (vyr. g.), ilgiausiuosiuose (vyr. g.), ilgiausiosiose (mot. g.), mečiausiosiose (mot. g.), ilgiausiosiose (mot. g.)
Š. mete (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.), ilga (mot. g.), ilgi (mot. g.), meti (mot. g.), ilgusis (vyr. g.), metusis (vyr. g.), ilgasis (vyr. g.), ilgoji (mot. g.), mečioji (mot. g.), ilgioji (mot. g.) metai (vyr. g.), metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.), ilgos (mot. g.), ilgios (mot. g.), mečios (mot. g.), ilgieji (vyr. g.), ilgieji (vyr. g.), metieji (vyr. g.), mečiosios (mot. g.), ilgiosios (mot. g.), ilgosios (mot. g.)
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. metus (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.) metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) meti (mot. g.), ilga (mot. g.), ilgi (mot. g.) mečios (mot. g.), ilgos (mot. g.), ilgios (mot. g.)
K. ilgo (vyr. g.), metaus (vyr. g.), ilgaus (vyr. g.) ilgių (vyr. g.), mečių (vyr. g.), ilgų (vyr. g.) mečios (mot. g.), ilgos (mot. g.), ilgios (mot. g.) ilgų (mot. g.), ilgių (mot. g.), mečių (mot. g.)
N. mečiam (vyr. g.), ilgam (vyr. g.), ilgiam (vyr. g.) ilgiems (vyr. g.), ilgiems (vyr. g.), metiem (vyr. g.), metiems (vyr. g.), ilgiem (vyr. g.), ilgiem (vyr. g.) mečiai (mot. g.), ilgai (mot. g.), ilgiai (mot. g.) mečiom (mot. g.), ilgioms (mot. g.), ilgom (mot. g.), ilgoms (mot. g.), ilgiom (mot. g.), mečioms (mot. g.)
G. ilgą (vyr. g.), ilgų (vyr. g.), metų (vyr. g.) mečius (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgius (vyr. g.) ilgą (mot. g.), ilgią (mot. g.), mečią (mot. g.) mečias (mot. g.), ilgas (mot. g.), ilgias (mot. g.)
Įn. mečiu (vyr. g.), ilgu (vyr. g.), ilgiu (vyr. g.) ilgiais (vyr. g.), ilgais (vyr. g.), mečiais (vyr. g.) ilgia (mot. g.), mečia (mot. g.), ilga (mot. g.) mečiom (mot. g.), ilgiomis (mot. g.), ilgom (mot. g.), ilgomis (mot. g.), mečiomis (mot. g.), ilgiom (mot. g.)
Vt. ilgiam (vyr. g.), ilgame (vyr. g.), mečiame (vyr. g.), mečiam (vyr. g.), ilgiame (vyr. g.), ilgam (vyr. g.) mečiuos (vyr. g.), ilguose (vyr. g.), mečiuose (vyr. g.), ilgiuos (vyr. g.), ilguos (vyr. g.), ilgiuose (vyr. g.) mečioje (mot. g.), mečioj (mot. g.), ilgoj (mot. g.), ilgioje (mot. g.), ilgioj (mot. g.), ilgoje (mot. g.) mečiose (mot. g.), ilgiose (mot. g.), ilgose (mot. g.)
Š. ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.) metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) ilga (mot. g.), ilgi (mot. g.), meti (mot. g.) ilgos (mot. g.), ilgios (mot. g.), mečios (mot. g.)
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgasis (vyr. g.), ilgusis (vyr. g.), metusis (vyr. g.) ilgieji (vyr. g.), ilgieji (vyr. g.), metieji (vyr. g.) ilgioji (mot. g.), ilgoji (mot. g.), mečioji (mot. g.) mečiosios (mot. g.), ilgiosios (mot. g.), ilgosios (mot. g.)
K. ilgiojo (vyr. g.), ilgojo (vyr. g.), mečiojo (vyr. g.) ilgųjų (vyr. g.), mečiųjų (vyr. g.), ilgiųjų (vyr. g.) ilgosios (mot. g.), mečiosios (mot. g.), ilgiosios (mot. g.) ilgiųjų (mot. g.), ilgųjų (mot. g.), mečiųjų (mot. g.)
N. ilgajam (vyr. g.), mečiajam (vyr. g.), ilgiajam (vyr. g.) ilgiesiem (vyr. g.), metiesiems (vyr. g.), metiesiem (vyr. g.), ilgiesiems (vyr. g.), ilgiesiems (vyr. g.), ilgiesiem (vyr. g.) ilgiajai (mot. g.), ilgajai (mot. g.), mečiajai (mot. g.) ilgiosiom (mot. g.), ilgosiom (mot. g.), ilgosioms (mot. g.), ilgiosioms (mot. g.), mečiosioms (mot. g.), mečiosiom (mot. g.)
G. metųjį (vyr. g.), ilgąjį (vyr. g.), ilgųjį (vyr. g.) ilguosius (vyr. g.), ilgiuosius (vyr. g.), mečiuosius (vyr. g.) ilgiąją (mot. g.), ilgąją (mot. g.), mečiąją (mot. g.) mečiąsias (mot. g.), ilgiąsias (mot. g.), ilgąsias (mot. g.)
Įn. ilgiuoju (vyr. g.), ilguoju (vyr. g.), mečiuoju (vyr. g.) ilgiaisiais (vyr. g.), ilgaisiais (vyr. g.), mečiaisiais (vyr. g.) mečiąja (mot. g.), ilgiąja (mot. g.), ilgąja (mot. g.) mečiosiom (mot. g.), ilgiosiomis (mot. g.), ilgiosiom (mot. g.), ilgosiom (mot. g.), ilgosiomis (mot. g.), mečiosiomis (mot. g.)
Vt. mečiajame (vyr. g.), ilgiajame (vyr. g.), ilgiajam (vyr. g.), ilgajame (vyr. g.), ilgajam (vyr. g.), mečiajam (vyr. g.) mečiuosiuos (vyr. g.), mečiuosiuose (vyr. g.), ilgiuosiuose (vyr. g.), ilgiuosiuos (vyr. g.), ilguosiuose (vyr. g.), ilguosiuos (vyr. g.) ilgojoj (mot. g.), mečiojoj (mot. g.), mečiojoje (mot. g.), ilgiojoje (mot. g.), ilgojoje (mot. g.), ilgiojoj (mot. g.) ilgosiose (mot. g.), ilgiosiose (mot. g.), mečiosiose (mot. g.)
Š. ilgusis (vyr. g.), metusis (vyr. g.), ilgasis (vyr. g.) ilgieji (vyr. g.), ilgieji (vyr. g.), metieji (vyr. g.) ilgoji (mot. g.), mečioji (mot. g.), ilgioji (mot. g.) mečiosios (mot. g.), ilgiosios (mot. g.), ilgosios (mot. g.)
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. metesnis (vyr. g.), ilgesnis (vyr. g.), ilgesnis (vyr. g.) ilgesni (vyr. g.), ilgesni (vyr. g.), metesni (vyr. g.) ilgesnė (mot. g.), ilgesnė (mot. g.), metesnė (mot. g.) ilgesnės (mot. g.), metesnės (mot. g.), ilgesnės (mot. g.)
K. metesnio (vyr. g.), ilgesnio (vyr. g.), ilgesnio (vyr. g.) ilgesnių (vyr. g.), metesnių (vyr. g.), ilgesnių (vyr. g.) ilgesnės (mot. g.), metesnės (mot. g.), ilgesnės (mot. g.) ilgesnių (mot. g.), metesnių (mot. g.), ilgesnių (mot. g.)
N. ilgesniam (vyr. g.), ilgesniam (vyr. g.), metesniam (vyr. g.) ilgesniems (vyr. g.), ilgesniems (vyr. g.), metesniems (vyr. g.) metesnei (mot. g.), ilgesnei (mot. g.), ilgesnei (mot. g.) ilgesnėms (mot. g.), ilgesnėms (mot. g.), metesnėms (mot. g.)
G. ilgesnį (vyr. g.), ilgesnį (vyr. g.), metesnį (vyr. g.) ilgesnius (vyr. g.), metesnius (vyr. g.), ilgesnius (vyr. g.) metesnę (mot. g.), ilgesnę (mot. g.), ilgesnę (mot. g.) ilgesnes (mot. g.), metesnes (mot. g.), ilgesnes (mot. g.)
Įn. ilgesniu (vyr. g.), ilgesniu (vyr. g.), metesniu (vyr. g.) ilgesniais (vyr. g.), ilgesniais (vyr. g.), metesniais (vyr. g.) ilgesne (mot. g.), ilgesne (mot. g.), metesne (mot. g.) ilgesnėmis (mot. g.), ilgesnėmis (mot. g.), metesnėmis (mot. g.)
Vt. ilgesniame (vyr. g.), metesniame (vyr. g.), ilgesniame (vyr. g.) ilgesniuose (vyr. g.), ilgesniuose (vyr. g.), metesniuose (vyr. g.) ilgesnėje (mot. g.), ilgesnėje (mot. g.), metesnėje (mot. g.) ilgesnėse (mot. g.), ilgesnėse (mot. g.), metesnėse (mot. g.)
Š. ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.) metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) ilga (mot. g.), ilgi (mot. g.), meti (mot. g.) ilgos (mot. g.), ilgios (mot. g.), mečios (mot. g.)
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgesnysis (vyr. g.), metesnysis (vyr. g.), ilgesnysis (vyr. g.) metesnieji (vyr. g.), ilgesnieji (vyr. g.), ilgesnieji (vyr. g.) ilgesnioji (mot. g.), ilgesnioji (mot. g.), metesnioji (mot. g.) metesniosios (mot. g.), ilgesniosios (mot. g.), ilgesniosios (mot. g.)
K. ilgesniojo (vyr. g.), ilgesniojo (vyr. g.), metesniojo (vyr. g.) ilgesniųjų (vyr. g.), metesniųjų (vyr. g.), ilgesniųjų (vyr. g.) metesniosios (mot. g.), ilgesniosios (mot. g.), ilgesniosios (mot. g.) ilgesniųjų (mot. g.), ilgesniųjų (mot. g.), metesniųjų (mot. g.)
N. ilgesniajam (vyr. g.), ilgesniajam (vyr. g.), metesniajam (vyr. g.) metesniesiems (vyr. g.), ilgesniesiems (vyr. g.), ilgesniesiems (vyr. g.) ilgesniajai (mot. g.), ilgesniajai (mot. g.), metesniajai (mot. g.) ilgesniosioms (mot. g.), ilgesniosioms (mot. g.), metesniosioms (mot. g.)
G. ilgesnįjį (vyr. g.), metesnįjį (vyr. g.), ilgesnįjį (vyr. g.) ilgesniuosius (vyr. g.), ilgesniuosius (vyr. g.), metesniuosius (vyr. g.) ilgesniąją (mot. g.), ilgesniąją (mot. g.), metesniąją (mot. g.) metesniąsias (mot. g.), ilgesniąsias (mot. g.), ilgesniąsias (mot. g.)
Įn. ilgesniuoju (vyr. g.), metesniuoju (vyr. g.), ilgesniuoju (vyr. g.) ilgesniaisiais (vyr. g.), metesniaisiais (vyr. g.), ilgesniaisiais (vyr. g.) ilgesniąja (mot. g.), ilgesniąja (mot. g.), metesniąja (mot. g.) ilgesniosiomis (mot. g.), metesniosiomis (mot. g.), ilgesniosiomis (mot. g.)
Vt. metesniajame (vyr. g.), ilgesniajame (vyr. g.), ilgesniajame (vyr. g.) ilgesniuosiuose (vyr. g.), ilgesniuosiuose (vyr. g.), metesniuosiuose (vyr. g.) ilgesniojoje (mot. g.), ilgesniojoje (mot. g.), metesniojoje (mot. g.) ilgesniosiose (mot. g.), ilgesniosiose (mot. g.), metesniosiose (mot. g.)
Š. ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.) metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) ilga (mot. g.), ilgi (mot. g.), meti (mot. g.) ilgos (mot. g.), ilgios (mot. g.), mečios (mot. g.)
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgiausias (vyr. g.), mečiausias (vyr. g.), ilgiausias (vyr. g.) ilgiausi (vyr. g.), ilgiausi (vyr. g.), mečiausi (vyr. g.) ilgiausia (mot. g.), mečiausia (mot. g.), ilgiausia (mot. g.) ilgiausios (mot. g.), mečiausios (mot. g.), ilgiausios (mot. g.)
K. mečiausio (vyr. g.), ilgiausio (vyr. g.), ilgiausio (vyr. g.) ilgiausių (vyr. g.), mečiausių (vyr. g.), ilgiausių (vyr. g.) mečiausios (mot. g.), ilgiausios (mot. g.), ilgiausios (mot. g.) ilgiausių (mot. g.), mečiausių (mot. g.), ilgiausių (mot. g.)
N. mečiausiam (vyr. g.), ilgiausiam (vyr. g.), ilgiausiam (vyr. g.) ilgiausiems (vyr. g.), mečiausiems (vyr. g.), ilgiausiems (vyr. g.) mečiausiai (mot. g.), ilgiausiai (mot. g.), ilgiausiai (mot. g.) mečiausioms (mot. g.), ilgiausioms (mot. g.), ilgiausioms (mot. g.)
G. ilgiausią (vyr. g.), mečiausią (vyr. g.), ilgiausią (vyr. g.) ilgiausius (vyr. g.), mečiausius (vyr. g.), ilgiausius (vyr. g.) ilgiausią (mot. g.), mečiausią (mot. g.), ilgiausią (mot. g.) mečiausias (mot. g.), ilgiausias (mot. g.), ilgiausias (mot. g.)
Įn. ilgiausiu (vyr. g.), ilgiausiu (vyr. g.), mečiausiu (vyr. g.) ilgiausiais (vyr. g.), ilgiausiais (vyr. g.), mečiausiais (vyr. g.) mečiausia (mot. g.), ilgiausia (mot. g.), ilgiausia (mot. g.) ilgiausiomis (mot. g.), mečiausiomis (mot. g.), ilgiausiomis (mot. g.)
Vt. ilgiausiame (vyr. g.), mečiausiame (vyr. g.), ilgiausiame (vyr. g.) ilgiausiuose (vyr. g.), mečiausiuose (vyr. g.), ilgiausiuose (vyr. g.) ilgiausioje (mot. g.), mečiausioje (mot. g.), ilgiausioje (mot. g.) ilgiausiose (mot. g.), mečiausiose (mot. g.), ilgiausiose (mot. g.)
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgiausiasis (vyr. g.), mečiausiasis (vyr. g.), ilgiausiasis (vyr. g.) ilgiausieji (vyr. g.), mečiausieji (vyr. g.), ilgiausieji (vyr. g.) ilgiausioji (mot. g.), ilgiausioji (mot. g.), mečiausioji (mot. g.) mečiausiosios (mot. g.), ilgiausiosios (mot. g.), ilgiausiosios (mot. g.)
K. ilgiausiojo (vyr. g.), ilgiausiojo (vyr. g.), mečiausiojo (vyr. g.) ilgiausiųjų (vyr. g.), mečiausiųjų (vyr. g.), ilgiausiųjų (vyr. g.) mečiausiosios (mot. g.), ilgiausiosios (mot. g.), ilgiausiosios (mot. g.) ilgiausiųjų (mot. g.), ilgiausiųjų (mot. g.), mečiausiųjų (mot. g.)
N. ilgiausiajam (vyr. g.), mečiausiajam (vyr. g.), ilgiausiajam (vyr. g.) ilgiausiesiems (vyr. g.), mečiausiesiems (vyr. g.), ilgiausiesiems (vyr. g.) ilgiausiajai (mot. g.), mečiausiajai (mot. g.), ilgiausiajai (mot. g.) mečiausiosioms (mot. g.), ilgiausiosioms (mot. g.), ilgiausiosioms (mot. g.)
G. ilgiausiąjį (vyr. g.), ilgiausiąjį (vyr. g.), mečiausiąjį (vyr. g.) mečiausiuosius (vyr. g.), ilgiausiuosius (vyr. g.), ilgiausiuosius (vyr. g.) ilgiausiąją (mot. g.), ilgiausiąją (mot. g.), mečiausiąją (mot. g.) mečiausiąsias (mot. g.), ilgiausiąsias (mot. g.), ilgiausiąsias (mot. g.)
Įn. ilgiausiuoju (vyr. g.), mečiausiuoju (vyr. g.), ilgiausiuoju (vyr. g.) ilgiausiaisiais (vyr. g.), ilgiausiaisiais (vyr. g.), mečiausiaisiais (vyr. g.) ilgiausiąja (mot. g.), mečiausiąja (mot. g.), ilgiausiąja (mot. g.) ilgiausiosiomis (mot. g.), ilgiausiosiomis (mot. g.), mečiausiosiomis (mot. g.)
Vt. mečiausiajame (vyr. g.), ilgiausiajame (vyr. g.), ilgiausiajame (vyr. g.) mečiausiuosiuose (vyr. g.), ilgiausiuosiuose (vyr. g.), ilgiausiuosiuose (vyr. g.) ilgiausiojoje (mot. g.), ilgiausiojoje (mot. g.), mečiausiojoje (mot. g.) ilgiausiosiose (mot. g.), mečiausiosiose (mot. g.), ilgiausiosiose (mot. g.)
Š. - - - -
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
metu mečiau mesdavau mesiu
Tu meti metei mesdavai mesi
Jis/ji meta metė mesdavo mes
Mes metam, metame metėm, metėme mesdavome, mesdavom mesime, mesim
Jūs metate, metat metėt, metėte mesdavot, mesdavote mesit, mesite
Jie/jos meta metė mesdavo mes
Tariamoji nuosaka
mesčiau
Tu mestum, mestumei
Jis/ji mestų
Mes mestumėme, mestumėm, mestume
Jūs mestumėte, mestumėt
Jie/jos mestų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu meski, mesk
Jis/ji temetie, temeta
Mes meskim, meskime
Jūs meskite, meskit
Jie/jos temetie, temeta