A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

metus

gramatinės formos
metas → metus – daiktavardis, vyr. g.,G.,dgs. metus → metus – būdvardis, vyr. g.,V.,vns.,nelyg. l.,neįv. f.
└metus – būdvardis, vyr. g.,š.,vns.,nelyg. l.,neįv. f.
metęs → metus – dalyvis, mot. g.,V.,vns.,būt. k. l. veik. dlv.,neįv. f.,trump.
Vienaskaita Daugiskaita
V. metas (vyr. g.), metus (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), meti (mot. g.), ilga (mot. g.), ilgi (mot. g.), ilga, ilgu, metu, ilgasis (vyr. g.), ilgusis (vyr. g.), metusis (vyr. g.), ilgioji (mot. g.), ilgoji (mot. g.), mečioji (mot. g.), metesnis (vyr. g.), ilgesnis (vyr. g.), ilgesnis (vyr. g.), ilgesnė (mot. g.), ilgesnė (mot. g.), metesnė (mot. g.), ilgiau, ilgiau, ilgesnysis (vyr. g.), metesnysis (vyr. g.), ilgesnysis (vyr. g.), ilgesnioji (mot. g.), ilgesnioji (mot. g.), metesnioji (mot. g.), ilgiausias (vyr. g.), mečiausias (vyr. g.), ilgiausias (vyr. g.), ilgiausia (mot. g.), mečiausia (mot. g.), ilgiausia (mot. g.), ilgiausia, ilgiausia, ilgiausiasis (vyr. g.), mečiausiasis (vyr. g.), ilgiausiasis (vyr. g.), ilgiausioji (mot. g.), ilgiausioji (mot. g.), mečiausioji (mot. g.), metęs (vyr. g.), ilgęs (vyr. g.), ilgusi (mot. g.), metus (mot. g.), ilgus (mot. g.), metusi (mot. g.), ilgusysis (vyr. g.), metusysis (vyr. g.), metusioji (mot. g.), ilgusioji (mot. g.) metai (vyr. g.), metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.), mečios (mot. g.), ilgos (mot. g.), ilgios (mot. g.), ilgieji (vyr. g.), ilgieji (vyr. g.), metieji (vyr. g.), mečiosios (mot. g.), ilgiosios (mot. g.), ilgosios (mot. g.), ilgesni (vyr. g.), ilgesni (vyr. g.), metesni (vyr. g.), ilgesnės (mot. g.), metesnės (mot. g.), ilgesnės (mot. g.), metesnieji (vyr. g.), ilgesnieji (vyr. g.), ilgesnieji (vyr. g.), metesniosios (mot. g.), ilgesniosios (mot. g.), ilgesniosios (mot. g.), ilgiausi (vyr. g.), ilgiausi (vyr. g.), mečiausi (vyr. g.), ilgiausios (mot. g.), mečiausios (mot. g.), ilgiausios (mot. g.), ilgiausieji (vyr. g.), mečiausieji (vyr. g.), ilgiausieji (vyr. g.), mečiausiosios (mot. g.), ilgiausiosios (mot. g.), ilgiausiosios (mot. g.), metę (vyr. g.), ilgę (vyr. g.), ilgusios (mot. g.), metusios (mot. g.), ilgę, metę, ilgusieji (vyr. g.), metusieji (vyr. g.), ilgusiosios (mot. g.), metusiosios (mot. g.)
K. meto (vyr. g.), ilgo (vyr. g.), metaus (vyr. g.), ilgaus (vyr. g.), mečios (mot. g.), ilgos (mot. g.), ilgios (mot. g.), ilgiojo (vyr. g.), ilgojo (vyr. g.), mečiojo (vyr. g.), ilgosios (mot. g.), mečiosios (mot. g.), ilgiosios (mot. g.), metesnio (vyr. g.), ilgesnio (vyr. g.), ilgesnio (vyr. g.), ilgesnės (mot. g.), metesnės (mot. g.), ilgesnės (mot. g.), ilgesniojo (vyr. g.), ilgesniojo (vyr. g.), metesniojo (vyr. g.), metesniosios (mot. g.), ilgesniosios (mot. g.), ilgesniosios (mot. g.), mečiausio (vyr. g.), ilgiausio (vyr. g.), ilgiausio (vyr. g.), mečiausios (mot. g.), ilgiausios (mot. g.), ilgiausios (mot. g.), ilgiausiojo (vyr. g.), ilgiausiojo (vyr. g.), mečiausiojo (vyr. g.), mečiausiosios (mot. g.), ilgiausiosios (mot. g.), ilgiausiosios (mot. g.), ilgusio (vyr. g.), metusio (vyr. g.), ilgusios (mot. g.), metusios (mot. g.), ilgusiojo (vyr. g.), metusiojo (vyr. g.), metusiosios (mot. g.), ilgusiosios (mot. g.) metų (vyr. g.), ilgių (vyr. g.), mečių (vyr. g.), ilgų (vyr. g.), ilgų (mot. g.), ilgių (mot. g.), mečių (mot. g.), ilgųjų (vyr. g.), mečiųjų (vyr. g.), ilgiųjų (vyr. g.), ilgiųjų (mot. g.), ilgųjų (mot. g.), mečiųjų (mot. g.), ilgesnių (vyr. g.), metesnių (vyr. g.), ilgesnių (vyr. g.), ilgesnių (mot. g.), metesnių (mot. g.), ilgesnių (mot. g.), ilgesniųjų (vyr. g.), metesniųjų (vyr. g.), ilgesniųjų (vyr. g.), ilgesniųjų (mot. g.), ilgesniųjų (mot. g.), metesniųjų (mot. g.), ilgiausių (vyr. g.), mečiausių (vyr. g.), ilgiausių (vyr. g.), ilgiausių (mot. g.), mečiausių (mot. g.), ilgiausių (mot. g.), ilgiausiųjų (vyr. g.), mečiausiųjų (vyr. g.), ilgiausiųjų (vyr. g.), ilgiausiųjų (mot. g.), ilgiausiųjų (mot. g.), mečiausiųjų (mot. g.), ilgusių (vyr. g.), metusių (vyr. g.), ilgusių (mot. g.), metusių (mot. g.), ilgusiųjų (vyr. g.), metusiųjų (vyr. g.), ilgusiųjų (mot. g.), metusiųjų (mot. g.)
K. metui (vyr. g.), mečiam (vyr. g.), ilgam (vyr. g.), ilgiam (vyr. g.), mečiai (mot. g.), ilgai (mot. g.), ilgiai (mot. g.), ilgajam (vyr. g.), mečiajam (vyr. g.), ilgiajam (vyr. g.), ilgiajai (mot. g.), ilgajai (mot. g.), mečiajai (mot. g.), ilgesniam (vyr. g.), ilgesniam (vyr. g.), metesniam (vyr. g.), metesnei (mot. g.), ilgesnei (mot. g.), ilgesnei (mot. g.), ilgesniajam (vyr. g.), ilgesniajam (vyr. g.), metesniajam (vyr. g.), ilgesniajai (mot. g.), ilgesniajai (mot. g.), metesniajai (mot. g.), mečiausiam (vyr. g.), ilgiausiam (vyr. g.), ilgiausiam (vyr. g.), mečiausiai (mot. g.), ilgiausiai (mot. g.), ilgiausiai (mot. g.), ilgiausiajam (vyr. g.), mečiausiajam (vyr. g.), ilgiausiajam (vyr. g.), ilgiausiajai (mot. g.), mečiausiajai (mot. g.), ilgiausiajai (mot. g.), ilgusiam (vyr. g.), metusiam (vyr. g.), ilgusiai (mot. g.), metusiai (mot. g.), metusiajam (vyr. g.), ilgusiajam (vyr. g.), metusiajai (mot. g.), ilgusiajai (mot. g.) metams (vyr. g.), ilgiems (vyr. g.), ilgiems (vyr. g.), metiem (vyr. g.), metiems (vyr. g.), ilgiem (vyr. g.), ilgiem (vyr. g.), mečiom (mot. g.), ilgioms (mot. g.), ilgom (mot. g.), ilgoms (mot. g.), ilgiom (mot. g.), mečioms (mot. g.), ilgiesiem (vyr. g.), metiesiems (vyr. g.), metiesiem (vyr. g.), ilgiesiems (vyr. g.), ilgiesiems (vyr. g.), ilgiesiem (vyr. g.), ilgiosiom (mot. g.), ilgosiom (mot. g.), ilgosioms (mot. g.), ilgiosioms (mot. g.), mečiosioms (mot. g.), mečiosiom (mot. g.), ilgesniems (vyr. g.), ilgesniems (vyr. g.), metesniems (vyr. g.), ilgesnėms (mot. g.), ilgesnėms (mot. g.), metesnėms (mot. g.), metesniesiems (vyr. g.), ilgesniesiems (vyr. g.), ilgesniesiems (vyr. g.), ilgesniosioms (mot. g.), ilgesniosioms (mot. g.), metesniosioms (mot. g.), ilgiausiems (vyr. g.), mečiausiems (vyr. g.), ilgiausiems (vyr. g.), mečiausioms (mot. g.), ilgiausioms (mot. g.), ilgiausioms (mot. g.), ilgiausiesiems (vyr. g.), mečiausiesiems (vyr. g.), ilgiausiesiems (vyr. g.), mečiausiosioms (mot. g.), ilgiausiosioms (mot. g.), ilgiausiosioms (mot. g.), ilgusiems (vyr. g.), metusiems (vyr. g.), metusioms (mot. g.), ilgusioms (mot. g.), metusiesiems (vyr. g.), ilgusiesiems (vyr. g.), metusiosioms (mot. g.), ilgusiosioms (mot. g.)
G. metą (vyr. g.), ilgą (vyr. g.), ilgų (vyr. g.), metų (vyr. g.), ilgą (mot. g.), ilgią (mot. g.), mečią (mot. g.), metųjį (vyr. g.), ilgąjį (vyr. g.), ilgųjį (vyr. g.), ilgiąją (mot. g.), ilgąją (mot. g.), mečiąją (mot. g.), ilgesnį (vyr. g.), ilgesnį (vyr. g.), metesnį (vyr. g.), metesnę (mot. g.), ilgesnę (mot. g.), ilgesnę (mot. g.), ilgesnįjį (vyr. g.), metesnįjį (vyr. g.), ilgesnįjį (vyr. g.), ilgesniąją (mot. g.), ilgesniąją (mot. g.), metesniąją (mot. g.), ilgiausią (vyr. g.), mečiausią (vyr. g.), ilgiausią (vyr. g.), ilgiausią (mot. g.), mečiausią (mot. g.), ilgiausią (mot. g.), ilgiausiąjį (vyr. g.), ilgiausiąjį (vyr. g.), mečiausiąjį (vyr. g.), ilgiausiąją (mot. g.), ilgiausiąją (mot. g.), mečiausiąją (mot. g.), metusį (vyr. g.), ilgusį (vyr. g.), metusią (mot. g.), ilgusią (mot. g.), ilgusįjį (vyr. g.), metusįjį (vyr. g.), ilgusiąją (mot. g.), metusiąją (mot. g.) metus (vyr. g.), mečius (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgius (vyr. g.), mečias (mot. g.), ilgas (mot. g.), ilgias (mot. g.), ilguosius (vyr. g.), ilgiuosius (vyr. g.), mečiuosius (vyr. g.), mečiąsias (mot. g.), ilgiąsias (mot. g.), ilgąsias (mot. g.), ilgesnius (vyr. g.), metesnius (vyr. g.), ilgesnius (vyr. g.), ilgesnes (mot. g.), metesnes (mot. g.), ilgesnes (mot. g.), ilgesniuosius (vyr. g.), ilgesniuosius (vyr. g.), metesniuosius (vyr. g.), metesniąsias (mot. g.), ilgesniąsias (mot. g.), ilgesniąsias (mot. g.), ilgiausius (vyr. g.), mečiausius (vyr. g.), ilgiausius (vyr. g.), mečiausias (mot. g.), ilgiausias (mot. g.), ilgiausias (mot. g.), mečiausiuosius (vyr. g.), ilgiausiuosius (vyr. g.), ilgiausiuosius (vyr. g.), mečiausiąsias (mot. g.), ilgiausiąsias (mot. g.), ilgiausiąsias (mot. g.), ilgusius (vyr. g.), metusius (vyr. g.), ilgusias (mot. g.), metusias (mot. g.), ilgusiuosius (vyr. g.), metusiuosius (vyr. g.), ilgusiąsias (mot. g.), metusiąsias (mot. g.)
Įn. metu (vyr. g.), mečiu (vyr. g.), ilgu (vyr. g.), ilgiu (vyr. g.), ilgia (mot. g.), mečia (mot. g.), ilga (mot. g.), ilgiuoju (vyr. g.), ilguoju (vyr. g.), mečiuoju (vyr. g.), mečiąja (mot. g.), ilgiąja (mot. g.), ilgąja (mot. g.), ilgesniu (vyr. g.), ilgesniu (vyr. g.), metesniu (vyr. g.), ilgesne (mot. g.), ilgesne (mot. g.), metesne (mot. g.), ilgesniuoju (vyr. g.), metesniuoju (vyr. g.), ilgesniuoju (vyr. g.), ilgesniąja (mot. g.), ilgesniąja (mot. g.), metesniąja (mot. g.), ilgiausiu (vyr. g.), ilgiausiu (vyr. g.), mečiausiu (vyr. g.), mečiausia (mot. g.), ilgiausia (mot. g.), ilgiausia (mot. g.), ilgiausiuoju (vyr. g.), mečiausiuoju (vyr. g.), ilgiausiuoju (vyr. g.), ilgiausiąja (mot. g.), mečiausiąja (mot. g.), ilgiausiąja (mot. g.), metusiu (vyr. g.), ilgusiu (vyr. g.), ilgusia (mot. g.), metusia (mot. g.), ilgusiuoju (vyr. g.), metusiuoju (vyr. g.), ilgusiąja (mot. g.), metusiąja (mot. g.) metais (vyr. g.), ilgiais (vyr. g.), ilgais (vyr. g.), mečiais (vyr. g.), mečiom (mot. g.), ilgiomis (mot. g.), ilgom (mot. g.), ilgomis (mot. g.), mečiomis (mot. g.), ilgiom (mot. g.), ilgiaisiais (vyr. g.), ilgaisiais (vyr. g.), mečiaisiais (vyr. g.), mečiosiom (mot. g.), ilgiosiomis (mot. g.), ilgiosiom (mot. g.), ilgosiom (mot. g.), ilgosiomis (mot. g.), mečiosiomis (mot. g.), ilgesniais (vyr. g.), ilgesniais (vyr. g.), metesniais (vyr. g.), ilgesnėmis (mot. g.), ilgesnėmis (mot. g.), metesnėmis (mot. g.), ilgesniaisiais (vyr. g.), metesniaisiais (vyr. g.), ilgesniaisiais (vyr. g.), ilgesniosiomis (mot. g.), metesniosiomis (mot. g.), ilgesniosiomis (mot. g.), ilgiausiais (vyr. g.), ilgiausiais (vyr. g.), mečiausiais (vyr. g.), ilgiausiomis (mot. g.), mečiausiomis (mot. g.), ilgiausiomis (mot. g.), ilgiausiaisiais (vyr. g.), ilgiausiaisiais (vyr. g.), mečiausiaisiais (vyr. g.), ilgiausiosiomis (mot. g.), ilgiausiosiomis (mot. g.), mečiausiosiomis (mot. g.), ilgusiais (vyr. g.), metusiais (vyr. g.), ilgusiomis (mot. g.), metusiomis (mot. g.), ilgusiaisiais (vyr. g.), metusiaisiais (vyr. g.), ilgusiosiomis (mot. g.), metusiosiomis (mot. g.)
Vt. mete (vyr. g.), ilgiam (vyr. g.), ilgame (vyr. g.), mečiame (vyr. g.), mečiam (vyr. g.), ilgiame (vyr. g.), ilgam (vyr. g.), mečioje (mot. g.), mečioj (mot. g.), ilgoj (mot. g.), ilgioje (mot. g.), ilgioj (mot. g.), ilgoje (mot. g.), mečiajame (vyr. g.), ilgiajame (vyr. g.), ilgiajam (vyr. g.), ilgajame (vyr. g.), ilgajam (vyr. g.), mečiajam (vyr. g.), ilgojoj (mot. g.), mečiojoj (mot. g.), mečiojoje (mot. g.), ilgiojoje (mot. g.), ilgojoje (mot. g.), ilgiojoj (mot. g.), ilgesniame (vyr. g.), metesniame (vyr. g.), ilgesniame (vyr. g.), ilgesnėje (mot. g.), ilgesnėje (mot. g.), metesnėje (mot. g.), metesniajame (vyr. g.), ilgesniajame (vyr. g.), ilgesniajame (vyr. g.), ilgesniojoje (mot. g.), ilgesniojoje (mot. g.), metesniojoje (mot. g.), ilgiausiame (vyr. g.), mečiausiame (vyr. g.), ilgiausiame (vyr. g.), ilgiausioje (mot. g.), mečiausioje (mot. g.), ilgiausioje (mot. g.), mečiausiajame (vyr. g.), ilgiausiajame (vyr. g.), ilgiausiajame (vyr. g.), ilgiausiojoje (mot. g.), ilgiausiojoje (mot. g.), mečiausiojoje (mot. g.), ilgusiame (vyr. g.), metusiame (vyr. g.), ilgusioje (mot. g.), metusioje (mot. g.), ilgusiajame (vyr. g.), metusiajame (vyr. g.), ilgusiojoje (mot. g.), metusiojoje (mot. g.) metuose (vyr. g.), mečiuos (vyr. g.), ilguose (vyr. g.), mečiuose (vyr. g.), ilgiuos (vyr. g.), ilguos (vyr. g.), ilgiuose (vyr. g.), mečiose (mot. g.), ilgiose (mot. g.), ilgose (mot. g.), mečiuosiuos (vyr. g.), mečiuosiuose (vyr. g.), ilgiuosiuose (vyr. g.), ilgiuosiuos (vyr. g.), ilguosiuose (vyr. g.), ilguosiuos (vyr. g.), ilgosiose (mot. g.), ilgiosiose (mot. g.), mečiosiose (mot. g.), ilgesniuose (vyr. g.), ilgesniuose (vyr. g.), metesniuose (vyr. g.), ilgesnėse (mot. g.), ilgesnėse (mot. g.), metesnėse (mot. g.), ilgesniuosiuose (vyr. g.), ilgesniuosiuose (vyr. g.), metesniuosiuose (vyr. g.), ilgesniosiose (mot. g.), ilgesniosiose (mot. g.), metesniosiose (mot. g.), ilgiausiuose (vyr. g.), mečiausiuose (vyr. g.), ilgiausiuose (vyr. g.), ilgiausiose (mot. g.), mečiausiose (mot. g.), ilgiausiose (mot. g.), mečiausiuosiuose (vyr. g.), ilgiausiuosiuose (vyr. g.), ilgiausiuosiuose (vyr. g.), ilgiausiosiose (mot. g.), mečiausiosiose (mot. g.), ilgiausiosiose (mot. g.), metusiuose (vyr. g.), ilgusiuose (vyr. g.), ilgusiose (mot. g.), metusiose (mot. g.), ilgusiuosiuose (vyr. g.), metusiuosiuose (vyr. g.), metusiosiose (mot. g.), ilgusiosiose (mot. g.)
Š. mete (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.), ilga (mot. g.), ilgi (mot. g.), meti (mot. g.), ilgusis (vyr. g.), metusis (vyr. g.), ilgasis (vyr. g.), ilgoji (mot. g.), mečioji (mot. g.), ilgioji (mot. g.) metai (vyr. g.), metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.), ilgos (mot. g.), ilgios (mot. g.), mečios (mot. g.), ilgieji (vyr. g.), ilgieji (vyr. g.), metieji (vyr. g.), mečiosios (mot. g.), ilgiosios (mot. g.), ilgosios (mot. g.)
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. metus (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.) metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) meti (mot. g.), ilga (mot. g.), ilgi (mot. g.) mečios (mot. g.), ilgos (mot. g.), ilgios (mot. g.)
K. ilgo (vyr. g.), metaus (vyr. g.), ilgaus (vyr. g.) ilgių (vyr. g.), mečių (vyr. g.), ilgų (vyr. g.) mečios (mot. g.), ilgos (mot. g.), ilgios (mot. g.) ilgų (mot. g.), ilgių (mot. g.), mečių (mot. g.)
N. mečiam (vyr. g.), ilgam (vyr. g.), ilgiam (vyr. g.) ilgiems (vyr. g.), ilgiems (vyr. g.), metiem (vyr. g.), metiems (vyr. g.), ilgiem (vyr. g.), ilgiem (vyr. g.) mečiai (mot. g.), ilgai (mot. g.), ilgiai (mot. g.) mečiom (mot. g.), ilgioms (mot. g.), ilgom (mot. g.), ilgoms (mot. g.), ilgiom (mot. g.), mečioms (mot. g.)
G. ilgą (vyr. g.), ilgų (vyr. g.), metų (vyr. g.) mečius (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgius (vyr. g.) ilgą (mot. g.), ilgią (mot. g.), mečią (mot. g.) mečias (mot. g.), ilgas (mot. g.), ilgias (mot. g.)
Įn. mečiu (vyr. g.), ilgu (vyr. g.), ilgiu (vyr. g.) ilgiais (vyr. g.), ilgais (vyr. g.), mečiais (vyr. g.) ilgia (mot. g.), mečia (mot. g.), ilga (mot. g.) mečiom (mot. g.), ilgiomis (mot. g.), ilgom (mot. g.), ilgomis (mot. g.), mečiomis (mot. g.), ilgiom (mot. g.)
Vt. ilgiam (vyr. g.), ilgame (vyr. g.), mečiame (vyr. g.), mečiam (vyr. g.), ilgiame (vyr. g.), ilgam (vyr. g.) mečiuos (vyr. g.), ilguose (vyr. g.), mečiuose (vyr. g.), ilgiuos (vyr. g.), ilguos (vyr. g.), ilgiuose (vyr. g.) mečioje (mot. g.), mečioj (mot. g.), ilgoj (mot. g.), ilgioje (mot. g.), ilgioj (mot. g.), ilgoje (mot. g.) mečiose (mot. g.), ilgiose (mot. g.), ilgose (mot. g.)
Š. ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.) metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) ilga (mot. g.), ilgi (mot. g.), meti (mot. g.) ilgos (mot. g.), ilgios (mot. g.), mečios (mot. g.)
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgasis (vyr. g.), ilgusis (vyr. g.), metusis (vyr. g.) ilgieji (vyr. g.), ilgieji (vyr. g.), metieji (vyr. g.) ilgioji (mot. g.), ilgoji (mot. g.), mečioji (mot. g.) mečiosios (mot. g.), ilgiosios (mot. g.), ilgosios (mot. g.)
K. ilgiojo (vyr. g.), ilgojo (vyr. g.), mečiojo (vyr. g.) ilgųjų (vyr. g.), mečiųjų (vyr. g.), ilgiųjų (vyr. g.) ilgosios (mot. g.), mečiosios (mot. g.), ilgiosios (mot. g.) ilgiųjų (mot. g.), ilgųjų (mot. g.), mečiųjų (mot. g.)
N. ilgajam (vyr. g.), mečiajam (vyr. g.), ilgiajam (vyr. g.) ilgiesiem (vyr. g.), metiesiems (vyr. g.), metiesiem (vyr. g.), ilgiesiems (vyr. g.), ilgiesiems (vyr. g.), ilgiesiem (vyr. g.) ilgiajai (mot. g.), ilgajai (mot. g.), mečiajai (mot. g.) ilgiosiom (mot. g.), ilgosiom (mot. g.), ilgosioms (mot. g.), ilgiosioms (mot. g.), mečiosioms (mot. g.), mečiosiom (mot. g.)
G. metųjį (vyr. g.), ilgąjį (vyr. g.), ilgųjį (vyr. g.) ilguosius (vyr. g.), ilgiuosius (vyr. g.), mečiuosius (vyr. g.) ilgiąją (mot. g.), ilgąją (mot. g.), mečiąją (mot. g.) mečiąsias (mot. g.), ilgiąsias (mot. g.), ilgąsias (mot. g.)
Įn. ilgiuoju (vyr. g.), ilguoju (vyr. g.), mečiuoju (vyr. g.) ilgiaisiais (vyr. g.), ilgaisiais (vyr. g.), mečiaisiais (vyr. g.) mečiąja (mot. g.), ilgiąja (mot. g.), ilgąja (mot. g.) mečiosiom (mot. g.), ilgiosiomis (mot. g.), ilgiosiom (mot. g.), ilgosiom (mot. g.), ilgosiomis (mot. g.), mečiosiomis (mot. g.)
Vt. mečiajame (vyr. g.), ilgiajame (vyr. g.), ilgiajam (vyr. g.), ilgajame (vyr. g.), ilgajam (vyr. g.), mečiajam (vyr. g.) mečiuosiuos (vyr. g.), mečiuosiuose (vyr. g.), ilgiuosiuose (vyr. g.), ilgiuosiuos (vyr. g.), ilguosiuose (vyr. g.), ilguosiuos (vyr. g.) ilgojoj (mot. g.), mečiojoj (mot. g.), mečiojoje (mot. g.), ilgiojoje (mot. g.), ilgojoje (mot. g.), ilgiojoj (mot. g.) ilgosiose (mot. g.), ilgiosiose (mot. g.), mečiosiose (mot. g.)
Š. ilgusis (vyr. g.), metusis (vyr. g.), ilgasis (vyr. g.) ilgieji (vyr. g.), ilgieji (vyr. g.), metieji (vyr. g.) ilgoji (mot. g.), mečioji (mot. g.), ilgioji (mot. g.) mečiosios (mot. g.), ilgiosios (mot. g.), ilgosios (mot. g.)
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. metesnis (vyr. g.), ilgesnis (vyr. g.), ilgesnis (vyr. g.) ilgesni (vyr. g.), ilgesni (vyr. g.), metesni (vyr. g.) ilgesnė (mot. g.), ilgesnė (mot. g.), metesnė (mot. g.) ilgesnės (mot. g.), metesnės (mot. g.), ilgesnės (mot. g.)
K. metesnio (vyr. g.), ilgesnio (vyr. g.), ilgesnio (vyr. g.) ilgesnių (vyr. g.), metesnių (vyr. g.), ilgesnių (vyr. g.) ilgesnės (mot. g.), metesnės (mot. g.), ilgesnės (mot. g.) ilgesnių (mot. g.), metesnių (mot. g.), ilgesnių (mot. g.)
N. ilgesniam (vyr. g.), ilgesniam (vyr. g.), metesniam (vyr. g.) ilgesniems (vyr. g.), ilgesniems (vyr. g.), metesniems (vyr. g.) metesnei (mot. g.), ilgesnei (mot. g.), ilgesnei (mot. g.) ilgesnėms (mot. g.), ilgesnėms (mot. g.), metesnėms (mot. g.)
G. ilgesnį (vyr. g.), ilgesnį (vyr. g.), metesnį (vyr. g.) ilgesnius (vyr. g.), metesnius (vyr. g.), ilgesnius (vyr. g.) metesnę (mot. g.), ilgesnę (mot. g.), ilgesnę (mot. g.) ilgesnes (mot. g.), metesnes (mot. g.), ilgesnes (mot. g.)
Įn. ilgesniu (vyr. g.), ilgesniu (vyr. g.), metesniu (vyr. g.) ilgesniais (vyr. g.), ilgesniais (vyr. g.), metesniais (vyr. g.) ilgesne (mot. g.), ilgesne (mot. g.), metesne (mot. g.) ilgesnėmis (mot. g.), ilgesnėmis (mot. g.), metesnėmis (mot. g.)
Vt. ilgesniame (vyr. g.), metesniame (vyr. g.), ilgesniame (vyr. g.) ilgesniuose (vyr. g.), ilgesniuose (vyr. g.), metesniuose (vyr. g.) ilgesnėje (mot. g.), ilgesnėje (mot. g.), metesnėje (mot. g.) ilgesnėse (mot. g.), ilgesnėse (mot. g.), metesnėse (mot. g.)
Š. ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.) metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) ilga (mot. g.), ilgi (mot. g.), meti (mot. g.) ilgos (mot. g.), ilgios (mot. g.), mečios (mot. g.)
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgesnysis (vyr. g.), metesnysis (vyr. g.), ilgesnysis (vyr. g.) metesnieji (vyr. g.), ilgesnieji (vyr. g.), ilgesnieji (vyr. g.) ilgesnioji (mot. g.), ilgesnioji (mot. g.), metesnioji (mot. g.) metesniosios (mot. g.), ilgesniosios (mot. g.), ilgesniosios (mot. g.)
K. ilgesniojo (vyr. g.), ilgesniojo (vyr. g.), metesniojo (vyr. g.) ilgesniųjų (vyr. g.), metesniųjų (vyr. g.), ilgesniųjų (vyr. g.) metesniosios (mot. g.), ilgesniosios (mot. g.), ilgesniosios (mot. g.) ilgesniųjų (mot. g.), ilgesniųjų (mot. g.), metesniųjų (mot. g.)
N. ilgesniajam (vyr. g.), ilgesniajam (vyr. g.), metesniajam (vyr. g.) metesniesiems (vyr. g.), ilgesniesiems (vyr. g.), ilgesniesiems (vyr. g.) ilgesniajai (mot. g.), ilgesniajai (mot. g.), metesniajai (mot. g.) ilgesniosioms (mot. g.), ilgesniosioms (mot. g.), metesniosioms (mot. g.)
G. ilgesnįjį (vyr. g.), metesnįjį (vyr. g.), ilgesnįjį (vyr. g.) ilgesniuosius (vyr. g.), ilgesniuosius (vyr. g.), metesniuosius (vyr. g.) ilgesniąją (mot. g.), ilgesniąją (mot. g.), metesniąją (mot. g.) metesniąsias (mot. g.), ilgesniąsias (mot. g.), ilgesniąsias (mot. g.)
Įn. ilgesniuoju (vyr. g.), metesniuoju (vyr. g.), ilgesniuoju (vyr. g.) ilgesniaisiais (vyr. g.), metesniaisiais (vyr. g.), ilgesniaisiais (vyr. g.) ilgesniąja (mot. g.), ilgesniąja (mot. g.), metesniąja (mot. g.) ilgesniosiomis (mot. g.), metesniosiomis (mot. g.), ilgesniosiomis (mot. g.)
Vt. metesniajame (vyr. g.), ilgesniajame (vyr. g.), ilgesniajame (vyr. g.) ilgesniuosiuose (vyr. g.), ilgesniuosiuose (vyr. g.), metesniuosiuose (vyr. g.) ilgesniojoje (mot. g.), ilgesniojoje (mot. g.), metesniojoje (mot. g.) ilgesniosiose (mot. g.), ilgesniosiose (mot. g.), metesniosiose (mot. g.)
Š. ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.) metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) ilga (mot. g.), ilgi (mot. g.), meti (mot. g.) ilgos (mot. g.), ilgios (mot. g.), mečios (mot. g.)
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgiausias (vyr. g.), mečiausias (vyr. g.), ilgiausias (vyr. g.) ilgiausi (vyr. g.), ilgiausi (vyr. g.), mečiausi (vyr. g.) ilgiausia (mot. g.), mečiausia (mot. g.), ilgiausia (mot. g.) ilgiausios (mot. g.), mečiausios (mot. g.), ilgiausios (mot. g.)
K. mečiausio (vyr. g.), ilgiausio (vyr. g.), ilgiausio (vyr. g.) ilgiausių (vyr. g.), mečiausių (vyr. g.), ilgiausių (vyr. g.) mečiausios (mot. g.), ilgiausios (mot. g.), ilgiausios (mot. g.) ilgiausių (mot. g.), mečiausių (mot. g.), ilgiausių (mot. g.)
N. mečiausiam (vyr. g.), ilgiausiam (vyr. g.), ilgiausiam (vyr. g.) ilgiausiems (vyr. g.), mečiausiems (vyr. g.), ilgiausiems (vyr. g.) mečiausiai (mot. g.), ilgiausiai (mot. g.), ilgiausiai (mot. g.) mečiausioms (mot. g.), ilgiausioms (mot. g.), ilgiausioms (mot. g.)
G. ilgiausią (vyr. g.), mečiausią (vyr. g.), ilgiausią (vyr. g.) ilgiausius (vyr. g.), mečiausius (vyr. g.), ilgiausius (vyr. g.) ilgiausią (mot. g.), mečiausią (mot. g.), ilgiausią (mot. g.) mečiausias (mot. g.), ilgiausias (mot. g.), ilgiausias (mot. g.)
Įn. ilgiausiu (vyr. g.), ilgiausiu (vyr. g.), mečiausiu (vyr. g.) ilgiausiais (vyr. g.), ilgiausiais (vyr. g.), mečiausiais (vyr. g.) mečiausia (mot. g.), ilgiausia (mot. g.), ilgiausia (mot. g.) ilgiausiomis (mot. g.), mečiausiomis (mot. g.), ilgiausiomis (mot. g.)
Vt. ilgiausiame (vyr. g.), mečiausiame (vyr. g.), ilgiausiame (vyr. g.) ilgiausiuose (vyr. g.), mečiausiuose (vyr. g.), ilgiausiuose (vyr. g.) ilgiausioje (mot. g.), mečiausioje (mot. g.), ilgiausioje (mot. g.) ilgiausiose (mot. g.), mečiausiose (mot. g.), ilgiausiose (mot. g.)
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgiausiasis (vyr. g.), mečiausiasis (vyr. g.), ilgiausiasis (vyr. g.) ilgiausieji (vyr. g.), mečiausieji (vyr. g.), ilgiausieji (vyr. g.) ilgiausioji (mot. g.), ilgiausioji (mot. g.), mečiausioji (mot. g.) mečiausiosios (mot. g.), ilgiausiosios (mot. g.), ilgiausiosios (mot. g.)
K. ilgiausiojo (vyr. g.), ilgiausiojo (vyr. g.), mečiausiojo (vyr. g.) ilgiausiųjų (vyr. g.), mečiausiųjų (vyr. g.), ilgiausiųjų (vyr. g.) mečiausiosios (mot. g.), ilgiausiosios (mot. g.), ilgiausiosios (mot. g.) ilgiausiųjų (mot. g.), ilgiausiųjų (mot. g.), mečiausiųjų (mot. g.)
N. ilgiausiajam (vyr. g.), mečiausiajam (vyr. g.), ilgiausiajam (vyr. g.) ilgiausiesiems (vyr. g.), mečiausiesiems (vyr. g.), ilgiausiesiems (vyr. g.) ilgiausiajai (mot. g.), mečiausiajai (mot. g.), ilgiausiajai (mot. g.) mečiausiosioms (mot. g.), ilgiausiosioms (mot. g.), ilgiausiosioms (mot. g.)
G. ilgiausiąjį (vyr. g.), ilgiausiąjį (vyr. g.), mečiausiąjį (vyr. g.) mečiausiuosius (vyr. g.), ilgiausiuosius (vyr. g.), ilgiausiuosius (vyr. g.) ilgiausiąją (mot. g.), ilgiausiąją (mot. g.), mečiausiąją (mot. g.) mečiausiąsias (mot. g.), ilgiausiąsias (mot. g.), ilgiausiąsias (mot. g.)
Įn. ilgiausiuoju (vyr. g.), mečiausiuoju (vyr. g.), ilgiausiuoju (vyr. g.) ilgiausiaisiais (vyr. g.), ilgiausiaisiais (vyr. g.), mečiausiaisiais (vyr. g.) ilgiausiąja (mot. g.), mečiausiąja (mot. g.), ilgiausiąja (mot. g.) ilgiausiosiomis (mot. g.), ilgiausiosiomis (mot. g.), mečiausiosiomis (mot. g.)
Vt. mečiausiajame (vyr. g.), ilgiausiajame (vyr. g.), ilgiausiajame (vyr. g.) mečiausiuosiuose (vyr. g.), ilgiausiuosiuose (vyr. g.), ilgiausiuosiuose (vyr. g.) ilgiausiojoje (mot. g.), ilgiausiojoje (mot. g.), mečiausiojoje (mot. g.) ilgiausiosiose (mot. g.), mečiausiosiose (mot. g.), ilgiausiosiose (mot. g.)
Š. - - - -
Kalbos dalis: dalyvis
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. - - - -
K. - - - -
N. - - - -
G. - - - -
Įn. - - - -
Vt. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. - - - -
K. - - - -
N. - - - -
G. - - - -
Įn. - - - -
Vt. - - - -