A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

yri

gramatinės formos
irti → yri – veiksmažodis, tu,es. l.,ties. nuos. yris → yri – daiktavardis, vyr. g.,š.,vns.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
irstu, yru, iriu yriau, irau irdavau irsiu
Tu yri, irsti, iri yrei, irai irdavai irsi
Jis/ji irsta, yra, iria yrė, iro irdavo irs
Mes irstame, yrame, irstam, iriame, iriam, yram yrėm, irome, irom, yrėme irdavom, irdavome irsime, irsim
Jūs iriat, irstate, yrat, yrate, iriate, irstat irot, yrėt, irote, yrėte irdavot, irdavote irsite, irsit
Jie/jos yra, irsta, iria yrė, iro irdavo irs
Tariamoji nuosaka
irčiau
Tu irtum, irtumei
Jis/ji irtų
Mes irtumėm, irtumėme, irtume
Jūs irtumėt, irtumėte
Jie/jos irtų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu irki, irk
Jis/ji teiria, teirie, teirstie, teirsta, teyra, teyrie
Mes irkime, irkim
Jūs irkit, irkite
Jie/jos teiria, teirie, teirstie, teirsta, teyra, teyrie
Vienaskaita Daugiskaita
V. yris (vyr. g.) yriai (vyr. g.)
K. yrio (vyr. g.) yrių (vyr. g.)
K. yriui (vyr. g.) yriams (vyr. g.)
G. yrį (vyr. g.) yrius (vyr. g.)
Įn. yriu (vyr. g.) yriais (vyr. g.)
Vt. yryje (vyr. g.) yriuose (vyr. g.)
Š. yri (vyr. g.) yriai (vyr. g.)