A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

yri

gramatinės formos
irti → yri – veiksmažodis, tu,es. l.,ties. nuos. yris → yri – daiktavardis, vyr. g.,š.,vns.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
irstu, yru, iriu, yriau, irau, irdavau irsiu
Tu yri, irsti, iri, yrei, irai, irdavai irsi
Jis/ji irsta, yra, iria, yrė, iro, irdavo irs
Mes irstame, yrame, irstam, iriame, iriam, yram, yrėm, irome, irom, yrėme, irdavom, irdavome, irsime, irsim,
Jūs iriat, irstate, yrat, yrate, iriate, irstat, irot, yrėt, irote, yrėte, irdavot, irdavote, irsite, irsit,
Jie/jos yra, irsta, iria, yrė, iro, irdavo irs
Tariamoji nuosaka
irčiau
Tu irtum, irtumei,
Jis/ji irtų
Mes irtumėm, irtumėme, irtume,
Jūs irtumėt, irtumėte,
Jie/jos irtų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu irki, irk,
Jis/ji teiria, teirie, teirstie, teirsta, teyra, teyrie,
Mes irkime, irkim,
Jūs irkit, irkite,
Jie/jos teiria, teirie, teirstie, teirsta, teyra, teyrie,
Vienaskaita Daugiskaita
V. yris yriai
K. yrio yrių
K. yriui yriams
G. yrį yrius
Įn. yriu yriais
Vt. yryje yriuose
Š. yri yriai