A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

yra

gramatinės formos
irti → yra – veiksmažodis, jis,es. l.,ties. nuos.
└yra – veiksmažodis, jie,es. l.,ties. nuos.
būnti → yra – veiksmažodis, jis,es. l.,ties. nuos.
└yra – veiksmažodis, jie,es. l.,ties. nuos.
būti → yra – veiksmažodis, jis,es. l.,ties. nuos.
└yra – veiksmažodis, jie,es. l.,ties. nuos.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
irstu, yru, iriu, esu, esu yriau, irau, buvau, buvau irdavau, būdavau, būdavau irsiu, būsiu, būsiu
Tu yri, irsti, iri, esi, esi yrei, irai, buvai, buvai irdavai, būdavai, būdavai irsi, būsi, busi
Jis/ji irsta, yra, iria, yra, yra yrė, iro, buvo, buvo irdavo, būdavo, būdavo irs, bus, bus
Mes irstame, yrame, irstam, iriame, iriam, yram, esam, esame, esam, esame yrėm, irome, irom, yrėme, buvome, buvom, buvome, buvom irdavom, irdavome, būdavome, būdavom, būdavome, būdavom irsime, irsim, būsime, būsim, būsime, būsim
Jūs iriat, irstate, yrat, yrate, iriate, irstat, esat, esate, esat, esate irot, yrėt, irote, yrėte, buvot, buvote, buvot, buvote irdavot, irdavote, būdavot, būdavote, būdavot, būdavote irsite, irsit, būsite, būsit, būsite, būsit
Jie/jos yra, irsta, iria, yra, yra yrė, iro, buvo, buvo irdavo, būdavo, būdavo irs, bus, bus
Tariamoji nuosaka
irčiau, būčiau, būčiau
Tu irtum, irtumei, būtumei, būtum, būtumei, būtum
Jis/ji irtų, būtų, būtų
Mes irtumėm, irtumėme, irtume, būtumėme, būtumėm, būtume, būtumėme, būtumėm, būtume
Jūs irtumėt, irtumėte, būtumėt, būtumėte, būtumėt, būtumėte
Jie/jos irtų, būtų, būtų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu irki, irk, būki, būk, būki, būk
Jis/ji teiria, teirie, teirstie, teirsta, teyra, teyrie, tebūnie, tebūnie, tebunda
Mes irkime, irkim, būkime, būkim, būkime, būkim
Jūs irkit, irkite, būkit, būkite, būkit, būkite
Jie/jos teiria, teirie, teirstie, teirsta, teyra, teyrie, tebūnie, tebunda, tebūnie
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
irstu, yru, iriu, esu, esu yriau, irau, buvau, buvau irdavau, būdavau, būdavau irsiu, būsiu, būsiu
Tu yri, irsti, iri, esi, esi yrei, irai, buvai, buvai irdavai, būdavai, būdavai irsi, būsi, busi
Jis/ji irsta, yra, iria, yra, yra yrė, iro, buvo, buvo irdavo, būdavo, būdavo irs, bus, bus
Mes irstame, yrame, irstam, iriame, iriam, yram, esam, esame, esam, esame yrėm, irome, irom, yrėme, buvome, buvom, buvome, buvom irdavom, irdavome, būdavome, būdavom, būdavome, būdavom irsime, irsim, būsime, būsim, būsime, būsim
Jūs iriat, irstate, yrat, yrate, iriate, irstat, esat, esate, esat, esate irot, yrėt, irote, yrėte, buvot, buvote, buvot, buvote irdavot, irdavote, būdavot, būdavote, būdavot, būdavote irsite, irsit, būsite, būsit, būsite, būsit
Jie/jos yra, irsta, iria, yra, yra yrė, iro, buvo, buvo irdavo, būdavo, būdavo irs, bus, bus
Tariamoji nuosaka
irčiau, būčiau, būčiau
Tu irtum, irtumei, būtumei, būtum, būtumei, būtum
Jis/ji irtų, būtų, būtų
Mes irtumėm, irtumėme, irtume, būtumėme, būtumėm, būtume, būtumėme, būtumėm, būtume
Jūs irtumėt, irtumėte, būtumėt, būtumėte, būtumėt, būtumėte
Jie/jos irtų, būtų, būtų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu irki, irk, būki, būk, būki, būk
Jis/ji teiria, teirie, teirstie, teirsta, teyra, teyrie, tebūnie, tebūnie, tebunda
Mes irkime, irkim, būkime, būkim, būkime, būkim
Jūs irkit, irkite, būkit, būkite, būkit, būkite
Jie/jos teiria, teirie, teirstie, teirsta, teyra, teyrie, tebūnie, tebunda, tebūnie
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
irstu, yru, iriu, esu, esu yriau, irau, buvau, buvau irdavau, būdavau, būdavau irsiu, būsiu, būsiu
Tu yri, irsti, iri, esi, esi yrei, irai, buvai, buvai irdavai, būdavai, būdavai irsi, būsi, busi
Jis/ji irsta, yra, iria, yra, yra yrė, iro, buvo, buvo irdavo, būdavo, būdavo irs, bus, bus
Mes irstame, yrame, irstam, iriame, iriam, yram, esam, esame, esam, esame yrėm, irome, irom, yrėme, buvome, buvom, buvome, buvom irdavom, irdavome, būdavome, būdavom, būdavome, būdavom irsime, irsim, būsime, būsim, būsime, būsim
Jūs iriat, irstate, yrat, yrate, iriate, irstat, esat, esate, esat, esate irot, yrėt, irote, yrėte, buvot, buvote, buvot, buvote irdavot, irdavote, būdavot, būdavote, būdavot, būdavote irsite, irsit, būsite, būsit, būsite, būsit
Jie/jos yra, irsta, iria, yra, yra yrė, iro, buvo, buvo irdavo, būdavo, būdavo irs, bus, bus
Tariamoji nuosaka
irčiau, būčiau, būčiau
Tu irtum, irtumei, būtumei, būtum, būtumei, būtum
Jis/ji irtų, būtų, būtų
Mes irtumėm, irtumėme, irtume, būtumėme, būtumėm, būtume, būtumėme, būtumėm, būtume
Jūs irtumėt, irtumėte, būtumėt, būtumėte, būtumėt, būtumėte
Jie/jos irtų, būtų, būtų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu irki, irk, būki, būk, būki, būk
Jis/ji teiria, teirie, teirstie, teirsta, teyra, teyrie, tebūnie, tebūnie, tebunda
Mes irkime, irkim, būkime, būkim, būkime, būkim
Jūs irkit, irkite, būkit, būkite, būkit, būkite
Jie/jos teiria, teirie, teirstie, teirsta, teyra, teyrie, tebūnie, tebunda, tebūnie