A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

yra

gramatinės formos
irti → yra – veiksmažodis, jis,es. l.,ties. nuos.
└yra – veiksmažodis, jie,es. l.,ties. nuos.
būnti → yra – veiksmažodis, jis,es. l.,ties. nuos.
└yra – veiksmažodis, jie,es. l.,ties. nuos.
būti → yra – veiksmažodis, jis,es. l.,ties. nuos.
└yra – veiksmažodis, jie,es. l.,ties. nuos.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
irstu, yru, iriu, esu, esu, yriau, irau, buvau, buvau, irdavau, būdavau, būdavau, irsiu, būsiu, būsiu,
Tu yri, irsti, iri, esi, esi, yrei, irai, buvai, buvai, irdavai, būdavai, būdavai, irsi, būsi, busi,
Jis/ji irsta, yra, iria, yra, yra, yrė, iro, buvo, buvo, irdavo, būdavo, būdavo, irs, bus, bus,
Mes irstame, yrame, irstam, iriame, iriam, yram, esam, esame, esam, esame, yrėm, irome, irom, yrėme, buvome, buvom, buvome, buvom, irdavom, irdavome, būdavome, būdavom, būdavome, būdavom, irsime, irsim, būsime, būsim, būsime, būsim,
Jūs iriat, irstate, yrat, yrate, iriate, irstat, esat, esate, esat, esate, irot, yrėt, irote, yrėte, buvot, buvote, buvot, buvote, irdavot, irdavote, būdavot, būdavote, būdavot, būdavote, irsite, irsit, būsite, būsit, būsite, būsit,
Jie/jos yra, irsta, iria, yra, yra, yrė, iro, buvo, buvo, irdavo, būdavo, būdavo, irs, bus, bus,
Tariamoji nuosaka
irčiau, būčiau, būčiau,
Tu irtum, irtumei, būtumei, būtum, būtumei, būtum,
Jis/ji irtų, būtų, būtų,
Mes irtumėm, irtumėme, irtume, būtumėme, būtumėm, būtume, būtumėme, būtumėm, būtume,
Jūs irtumėt, irtumėte, būtumėt, būtumėte, būtumėt, būtumėte,
Jie/jos irtų, būtų, būtų,
Liepiamoji nuosaka
-
Tu irki, irk, būki, būk, būki, būk,
Jis/ji teiria, teirie, teirstie, teirsta, teyra, teyrie, tebūnie, tebūnie, tebunda,
Mes irkime, irkim, būkime, būkim, būkime, būkim,
Jūs irkit, irkite, būkit, būkite, būkit, būkite,
Jie/jos teiria, teirie, teirstie, teirsta, teyra, teyrie, tebūnie, tebunda, tebūnie,
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
irstu, yru, iriu, esu, esu, yriau, irau, buvau, buvau, irdavau, būdavau, būdavau, irsiu, būsiu, būsiu,
Tu yri, irsti, iri, esi, esi, yrei, irai, buvai, buvai, irdavai, būdavai, būdavai, irsi, būsi, busi,
Jis/ji irsta, yra, iria, yra, yra, yrė, iro, buvo, buvo, irdavo, būdavo, būdavo, irs, bus, bus,
Mes irstame, yrame, irstam, iriame, iriam, yram, esam, esame, esam, esame, yrėm, irome, irom, yrėme, buvome, buvom, buvome, buvom, irdavom, irdavome, būdavome, būdavom, būdavome, būdavom, irsime, irsim, būsime, būsim, būsime, būsim,
Jūs iriat, irstate, yrat, yrate, iriate, irstat, esat, esate, esat, esate, irot, yrėt, irote, yrėte, buvot, buvote, buvot, buvote, irdavot, irdavote, būdavot, būdavote, būdavot, būdavote, irsite, irsit, būsite, būsit, būsite, būsit,
Jie/jos yra, irsta, iria, yra, yra, yrė, iro, buvo, buvo, irdavo, būdavo, būdavo, irs, bus, bus,
Tariamoji nuosaka
irčiau, būčiau, būčiau,
Tu irtum, irtumei, būtumei, būtum, būtumei, būtum,
Jis/ji irtų, būtų, būtų,
Mes irtumėm, irtumėme, irtume, būtumėme, būtumėm, būtume, būtumėme, būtumėm, būtume,
Jūs irtumėt, irtumėte, būtumėt, būtumėte, būtumėt, būtumėte,
Jie/jos irtų, būtų, būtų,
Liepiamoji nuosaka
-
Tu irki, irk, būki, būk, būki, būk,
Jis/ji teiria, teirie, teirstie, teirsta, teyra, teyrie, tebūnie, tebūnie, tebunda,
Mes irkime, irkim, būkime, būkim, būkime, būkim,
Jūs irkit, irkite, būkit, būkite, būkit, būkite,
Jie/jos teiria, teirie, teirstie, teirsta, teyra, teyrie, tebūnie, tebunda, tebūnie,
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
irstu, yru, iriu, esu, esu, yriau, irau, buvau, buvau, irdavau, būdavau, būdavau, irsiu, būsiu, būsiu,
Tu yri, irsti, iri, esi, esi, yrei, irai, buvai, buvai, irdavai, būdavai, būdavai, irsi, būsi, busi,
Jis/ji irsta, yra, iria, yra, yra, yrė, iro, buvo, buvo, irdavo, būdavo, būdavo, irs, bus, bus,
Mes irstame, yrame, irstam, iriame, iriam, yram, esam, esame, esam, esame, yrėm, irome, irom, yrėme, buvome, buvom, buvome, buvom, irdavom, irdavome, būdavome, būdavom, būdavome, būdavom, irsime, irsim, būsime, būsim, būsime, būsim,
Jūs iriat, irstate, yrat, yrate, iriate, irstat, esat, esate, esat, esate, irot, yrėt, irote, yrėte, buvot, buvote, buvot, buvote, irdavot, irdavote, būdavot, būdavote, būdavot, būdavote, irsite, irsit, būsite, būsit, būsite, būsit,
Jie/jos yra, irsta, iria, yra, yra, yrė, iro, buvo, buvo, irdavo, būdavo, būdavo, irs, bus, bus,
Tariamoji nuosaka
irčiau, būčiau, būčiau,
Tu irtum, irtumei, būtumei, būtum, būtumei, būtum,
Jis/ji irtų, būtų, būtų,
Mes irtumėm, irtumėme, irtume, būtumėme, būtumėm, būtume, būtumėme, būtumėm, būtume,
Jūs irtumėt, irtumėte, būtumėt, būtumėte, būtumėt, būtumėte,
Jie/jos irtų, būtų, būtų,
Liepiamoji nuosaka
-
Tu irki, irk, būki, būk, būki, būk,
Jis/ji teiria, teirie, teirstie, teirsta, teyra, teyrie, tebūnie, tebūnie, tebunda,
Mes irkime, irkim, būkime, būkim, būkime, būkim,
Jūs irkit, irkite, būkit, būkite, būkit, būkite,
Jie/jos teiria, teirie, teirstie, teirsta, teyra, teyrie, tebūnie, tebunda, tebūnie,