A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

yriaus

gramatinės formos
irtis → yriaus – veiksmažodis, aš,būt. k. l.,ties. nuos.,trump.,sangr. f.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
yruosi, yruos, irstuosi, iriuosi, iriuos, irstuos yriaus, iraus, irausi, yriausi irdavaus, irdavausi irsiuosi, irsiuos
Tu yries, irstiesi, iriesi, iries, irsties, yriesi iraisi, irais, yreisi, yreis irdavaisi, irdavais irsies, irsiesi
Jis/ji yras, irias, iriasi, irstasi, irstas, yrasi yrėsi, yrės, iros, irosi irdavosi, irdavos irsis
Mes yramės, irstamės, iriamės iromės, yrėmės irdavomės irsimės
Jūs yratės, irstatės, iriatės irotės, yrėtės irdavotės irsitės
Jie/jos yrasi, yras, irias, iriasi, irstasi, irstas iros, irosi, yrėsi, yrės irdavos, irdavosi irsis
Tariamoji nuosaka
irčiaus, irčiausi
Tu irtumeisi, irtumeis
Jis/ji irtųs, irtųsi
Mes irtumės, irtumėmės
Jūs irtumėtės
Jie/jos irtųs, irtųsi
Liepiamoji nuosaka
-
Tu irkis
Jis/ji tesiirsta, tesiiria, tesiirie, tesiirstie, tesiyrie, tesiyra
Mes irkimės
Jūs irkitės
Jie/jos tesiirsta, tesiiria, tesiirie, tesiirstie, tesiyrie, tesiyra