A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

yriesi

gramatinės formos
irtis → yriesi – veiksmažodis, tu,es. l.,ties. nuos.,sangr. f.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
yruosi, yruos, irstuosi, iriuosi, iriuos, irstuos, yriaus, iraus, irausi, yriausi, irdavaus, irdavausi, irsiuosi, irsiuos,
Tu yries, irstiesi, iriesi, iries, irsties, yriesi, iraisi, irais, yreisi, yreis, irdavaisi, irdavais, irsies, irsiesi,
Jis/ji yras, irias, iriasi, irstasi, irstas, yrasi, yrėsi, yrės, iros, irosi, irdavosi, irdavos, irsis
Mes yramės, irstamės, iriamės, iromės, yrėmės, irdavomės irsimės
Jūs yratės, irstatės, iriatės, irotės, yrėtės, irdavotės irsitės
Jie/jos yrasi, yras, irias, iriasi, irstasi, irstas, iros, irosi, yrėsi, yrės, irdavos, irdavosi, irsis
Tariamoji nuosaka
irčiaus, irčiausi,
Tu irtumeisi, irtumeis,
Jis/ji irtųs, irtųsi,
Mes irtumės, irtumėmės,
Jūs irtumėtės
Jie/jos irtųs, irtųsi,
Liepiamoji nuosaka
-
Tu irkis
Jis/ji tesiirsta, tesiiria, tesiirie, tesiirstie, tesiyrie, tesiyra,
Mes irkimės
Jūs irkitės
Jie/jos tesiirsta, tesiiria, tesiirie, tesiirstie, tesiyrie, tesiyra,