A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

esate

gramatinės formos
būnti → esate – veiksmažodis, jūs,es. l.,ties. nuos. būti → esate – veiksmažodis, jūs,es. l.,ties. nuos.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
esu, esu, buvau, buvau, būdavau, būdavau, būsiu, būsiu,
Tu esi, esi, buvai, buvai, būdavai, būdavai, būsi, busi,
Jis/ji yra, yra, buvo, buvo, būdavo, būdavo, bus, bus,
Mes esam, esame, esam, esame, buvome, buvom, buvome, buvom, būdavome, būdavom, būdavome, būdavom, būsime, būsim, būsime, būsim,
Jūs esat, esate, esat, esate, buvot, buvote, buvot, buvote, būdavot, būdavote, būdavot, būdavote, būsite, būsit, būsite, būsit,
Jie/jos yra, yra, buvo, buvo, būdavo, būdavo, bus, bus,
Tariamoji nuosaka
būčiau, būčiau,
Tu būtumei, būtum, būtumei, būtum,
Jis/ji būtų, būtų,
Mes būtumėme, būtumėm, būtume, būtumėme, būtumėm, būtume,
Jūs būtumėt, būtumėte, būtumėt, būtumėte,
Jie/jos būtų, būtų,
Liepiamoji nuosaka
-
Tu būki, būk, būki, būk,
Jis/ji tebūnie, tebūnie, tebunda,
Mes būkime, būkim, būkime, būkim,
Jūs būkit, būkite, būkit, būkite,
Jie/jos tebūnie, tebunda, tebūnie,
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
esu, esu, buvau, buvau, būdavau, būdavau, būsiu, būsiu,
Tu esi, esi, buvai, buvai, būdavai, būdavai, būsi, busi,
Jis/ji yra, yra, buvo, buvo, būdavo, būdavo, bus, bus,
Mes esam, esame, esam, esame, buvome, buvom, buvome, buvom, būdavome, būdavom, būdavome, būdavom, būsime, būsim, būsime, būsim,
Jūs esat, esate, esat, esate, buvot, buvote, buvot, buvote, būdavot, būdavote, būdavot, būdavote, būsite, būsit, būsite, būsit,
Jie/jos yra, yra, buvo, buvo, būdavo, būdavo, bus, bus,
Tariamoji nuosaka
būčiau, būčiau,
Tu būtumei, būtum, būtumei, būtum,
Jis/ji būtų, būtų,
Mes būtumėme, būtumėm, būtume, būtumėme, būtumėm, būtume,
Jūs būtumėt, būtumėte, būtumėt, būtumėte,
Jie/jos būtų, būtų,
Liepiamoji nuosaka
-
Tu būki, būk, būki, būk,
Jis/ji tebūnie, tebūnie, tebunda,
Mes būkime, būkim, būkime, būkim,
Jūs būkit, būkite, būkit, būkite,
Jie/jos tebūnie, tebunda, tebūnie,