A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

būki

gramatinės formos
būnti → būki – veiksmažodis, 2 asm.,vns.,liep. nuos.,trump. būti → būki – veiksmažodis, 2 asm.,vns.,liep. nuos.,trump. būgti → būki – veiksmažodis, 2 asm.,vns.,liep. nuos.,trump.
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
esu, esu, būgstu buvau, buvau, būgdavau būdavau, būdavau, būgdavau būsiu, būsiu, būgsiu
Tu esi, esi, būgsti buvai, buvai, būgdavai būdavai, būdavai, būgdavai būsi, busi, būgsi
Jis/ji yra, yra, būgsta buvo, buvo, būgdavo būdavo, būdavo, būgdavo bus, bus, būgs
Mes esam, esame, esam, esame, būgstam, būgstame buvome, buvom, buvome, buvom, būgdavom, būgdavome būdavome, būdavom, būdavome, būdavom, būgdavom, būgdavome būsime, būsim, būsime, būsim, būgsime, būgsim
Jūs esat, esate, esat, esate, būgstat, būgstate buvot, buvote, buvot, buvote, būgdavote, būgdavot būdavot, būdavote, būdavot, būdavote, būgdavot, būgdavote būsite, būsit, būsite, būsit, būgsite, būgsit
Jie/jos yra, yra, būgsta buvo, buvo, būgdavo būdavo, būdavo, būgdavo bus, bus, būgs
Tariamoji nuosaka
būčiau, būčiau, būgčiau
Tu būtumei, būtum, būtumei, būtum, būgtum, būgtumei
Jis/ji būtų, būtų, būgtų
Mes būtumėme, būtumėm, būtume, būtumėme, būtumėm, būtume, būgtume, būgtumėme, būgtumėm
Jūs būtumėt, būtumėte, būtumėt, būtumėte, būgtumėt, būgtumėte
Jie/jos būtų, būtų, būgtų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu būki, būk, būki, būk, būki, būk
Jis/ji tebūnie, tebūnie, tebunda, tebūgstie, tebūgsta
Mes būkime, būkim, būkime, būkim, būkime, būkim
Jūs būkit, būkite, būkit, būkite, būkite, būkit
Jie/jos tebūnie, tebunda, tebūnie, tebūgstie, tebūgsta
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
esu, esu, būgstu buvau, buvau, būgdavau būdavau, būdavau, būgdavau būsiu, būsiu, būgsiu
Tu esi, esi, būgsti buvai, buvai, būgdavai būdavai, būdavai, būgdavai būsi, busi, būgsi
Jis/ji yra, yra, būgsta buvo, buvo, būgdavo būdavo, būdavo, būgdavo bus, bus, būgs
Mes esam, esame, esam, esame, būgstam, būgstame buvome, buvom, buvome, buvom, būgdavom, būgdavome būdavome, būdavom, būdavome, būdavom, būgdavom, būgdavome būsime, būsim, būsime, būsim, būgsime, būgsim
Jūs esat, esate, esat, esate, būgstat, būgstate buvot, buvote, buvot, buvote, būgdavote, būgdavot būdavot, būdavote, būdavot, būdavote, būgdavot, būgdavote būsite, būsit, būsite, būsit, būgsite, būgsit
Jie/jos yra, yra, būgsta buvo, buvo, būgdavo būdavo, būdavo, būgdavo bus, bus, būgs
Tariamoji nuosaka
būčiau, būčiau, būgčiau
Tu būtumei, būtum, būtumei, būtum, būgtum, būgtumei
Jis/ji būtų, būtų, būgtų
Mes būtumėme, būtumėm, būtume, būtumėme, būtumėm, būtume, būgtume, būgtumėme, būgtumėm
Jūs būtumėt, būtumėte, būtumėt, būtumėte, būgtumėt, būgtumėte
Jie/jos būtų, būtų, būgtų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu būki, būk, būki, būk, būki, būk
Jis/ji tebūnie, tebūnie, tebunda, tebūgstie, tebūgsta
Mes būkime, būkim, būkime, būkim, būkime, būkim
Jūs būkit, būkite, būkit, būkite, būkite, būkit
Jie/jos tebūnie, tebunda, tebūnie, tebūgstie, tebūgsta
Tiesioginė nuosaka
Esamasis laikas Būtasis kartinis laikas Būtasis dažninis Būsimasis laikas
esu, esu, būgstu buvau, buvau, būgdavau būdavau, būdavau, būgdavau būsiu, būsiu, būgsiu
Tu esi, esi, būgsti buvai, buvai, būgdavai būdavai, būdavai, būgdavai būsi, busi, būgsi
Jis/ji yra, yra, būgsta buvo, buvo, būgdavo būdavo, būdavo, būgdavo bus, bus, būgs
Mes esam, esame, esam, esame, būgstam, būgstame buvome, buvom, buvome, buvom, būgdavom, būgdavome būdavome, būdavom, būdavome, būdavom, būgdavom, būgdavome būsime, būsim, būsime, būsim, būgsime, būgsim
Jūs esat, esate, esat, esate, būgstat, būgstate buvot, buvote, buvot, buvote, būgdavote, būgdavot būdavot, būdavote, būdavot, būdavote, būgdavot, būgdavote būsite, būsit, būsite, būsit, būgsite, būgsit
Jie/jos yra, yra, būgsta buvo, buvo, būgdavo būdavo, būdavo, būgdavo bus, bus, būgs
Tariamoji nuosaka
būčiau, būčiau, būgčiau
Tu būtumei, būtum, būtumei, būtum, būgtum, būgtumei
Jis/ji būtų, būtų, būgtų
Mes būtumėme, būtumėm, būtume, būtumėme, būtumėm, būtume, būgtume, būgtumėme, būgtumėm
Jūs būtumėt, būtumėte, būtumėt, būtumėte, būgtumėt, būgtumėte
Jie/jos būtų, būtų, būgtų
Liepiamoji nuosaka
-
Tu būki, būk, būki, būk, būki, būk
Jis/ji tebūnie, tebūnie, tebunda, tebūgstie, tebūgsta
Mes būkime, būkim, būkime, būkim, būkime, būkim
Jūs būkit, būkite, būkit, būkite, būkite, būkit
Jie/jos tebūnie, tebunda, tebūnie, tebūgstie, tebūgsta